Meer (on)duidelijkheid over de Wet DBA?

De staatssecretaris van Financiën heeft op 1 juli 2016 wederom Kamervragen beantwoord over de invoering van de Wet DBA. Wederom een update.

Op 1 juli 2016 heeft de staatssecretaris van Financiën geantwoord op Kamervragen over de Wet DBA <klik hier>. Deels bevat dit nieuwe informatie, maar deels is het een herhaling van reeds eerder gepubliceerde antwoorden. Voor uw dossier hieronder een korte samenvatting.

Wanneer het zonneklaar is dat een zzp’er ondernemer is en niet in dienstverband werkt, is een modelovereenkomst niet nodig. De grens tussen ondernemerschap en dienstverband verandert onder de Wet DBA niet.

Wanneer de opdrachtgever en de opdrachtnemer concluderen dat werken buiten dienstbetrekking niet mogelijk is, kan de opdrachtnemer in dienst treden bij de opdrachtgever dan wel kan de opdrachtnemer als werknemer van een uitzendbureau of payrollkantoor worden ingeleend (let op de inlenersaansprakelijkheid).

Toezicht op een correcte uitvoering van de overeenkomsten zal onderdeel uitmaken van het reguliere door de Belastingdienst uitgevoerde toezicht op de loonheffingen. Tot 1 mei 2017 zal niet repressief worden opgetreden tenzij een van de drie in het transitieplan genoemde uitzonderingssituaties zich voordoet.

Op de Belastingdienst rust de bewijslast dat niet conform de modelovereenkomst wordt gewerkt. In dat geval dient de Belastingdienst op basis van de feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat feitelijk sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, waarbij een extrapolatie naar voorgaande jaren niet zonder meer kan worden toegepast.

Onder de Wet DBA hoeft de opdrachtgever geen kopie te maken van een geldig identiteitsbewijs van de opdrachtnemer. Tenzij te kwader trouw is gehandeld, is bij een correctie het anoniementarief niet van toepassing. Naheffing loonheffing zal achterwege blijven indien de opdrachtnemer de inkomsten in zijn IB aangifte heeft aangegeven.

Wat betekent dit voor gemeenten

Ook gemeenten maken gebruik van de diensten van zzp’ers. Bij het sluiten van overeenkomsten met de zzp’ers is van belang dat geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en voorts dat als gebruik wordt gemaakt van een modelovereenkomst, de uitvoering hiervan goed wordt gemonitord.

Wilt u meer weten over de Wet DBA neemt u dan contact op met Ton van der Fits, of met ons secretariaat via telefoonnummer 072-5350525 of per e-mail aan info@efkbelastingadviseurs.nl.