Lezersvragen over Oekraïense opvang binnen de gemeentelijke administratie

Lezersvragen over Oekraïense opvang binnen de gemeentelijke administratie
image_pdfimage_print

Het onderwerp ‘Oekraïne’ is en blijft een bijzonderheid binnen de gemeentelijke administratie. Niet voor niets stellen veel van onze klanten over dit onderwerp vragen aan ons. Een aantal vragen die met name zien op het verwerken van de btw, behandelen wij in dit artikel.

Vragen

 1. Zijn de kosten die wij als gemeente maken onder de noemer opvang Oekraïners, gelijk aan de kosten voor opvang asielzoekers/statushouders?
 2. We gaan een pand verbouwen zodat de opvang van Oekraïners mogelijk is. Wat te doen met de btw op de verbouwing van het pand?
 3. Hoe zouden jullie omgaan met de kostenverantwoording binnen de gemeentelijke administratie?


Reactie op bovenstaande vragen

Het antwoord op de eerste vraag luidt: nee, de kosten die de gemeente maakt voor de opvang van asielzoekers/statushouders heeft niet dezelfde btw-behandeling als die voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is voor de btw, in samenspraak met de VNG, Belastingdienst en het ministerie, een praktische afspraak gemaakt. Hierbij is gekozen voor de “30/70 regeling”, waarbij de gemeente 30% van de btw op de gemaakte kosten voor opvang mogen compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De overige 70% dient als kostenverhogende btw in de administratie te worden verwerkt.

De kosten die onder de “30/70 regeling” vallen zijn de kosten die vanuit het ontvangen normbedrag worden vergoed. De bekende kosten die hieronder vallen zijn:

 • Uitvoeren opvang waaronder huurkosten
 • Catering op de locatie
 • Energie
 • Schoonmaak
 • Beveiliging
 • Inventaris (in de opvang)
 • Overige exploitatiekosten
 • Gebruikersexploitatiekosten
 • Administratiekosten
 • Tolkenkosten

Voor het verbouwen van een pand geldt bovenstaande “30/70 regeling” niet. De verbouwing valt onder de zogeheten transitiekosten binnen de ‘Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne’. De werkelijke kosten welke onder de transitiekosten vallen worden volledig door het Rijk vergoed. Hiervoor bestaat geen recht op compensatie van de btw bij het BTW-compensatiefonds.

Als kosten worden gemaakt waarbij deels de btw bij het BTW-compensatiefonds mag worden teruggevraagd en een vergoeding vanuit het Rijk wordt ontvangen via de bekende SPUK-regelingen, dan is het raadzaam dit gescheiden in de administratie vast te leggen. Het inrichten van (minimaal) twee kostenplaatsen heeft dan ook fiscaal en administratief gezien de voorkeur:

Kostenplaats 1: Opvang Oekraïne (30/70)Btw-label 30% compensabel en 70% kostenverhogend
Kostenplaats 2: Opvang Oekraïne (transitiekosten)Btw-label 100% Kostenverhogend

Uiteraard kan de gemeente meerdere kostenplaatsen per onderdeel inrichten. Vooral als (tijdelijke) opvang in verschillende vastgoedpanden plaatsvindt, kan het wenselijk zijn meerdere kostenplaatsen in de administratie op te nemen.

Als naast bovenstaande vragen nog andere vragen opkomen, neem dan contact op met uw EFK-belastingadviseur via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl. Wij denken graag met u mee!

Majda Nassih