Lezersvraag

Via een van onze lezers kregen wij de vraag over de btw-positie van een gemeente als zij op een zich bij haar in eigendom bevindend gemeentehuis zonnepanelen plaatst (niet geïntegreerde zonnepanelen).

Antwoord

Voor de beantwoording is het relevant de feiten nader in te vullen. Wij gaan ervan uit dat de gemeente beschikt over een electriciteitsnet-gekoppelde installatie, beschikt over een slimme meter die registreert hoeveel elektriciteit de gemeente produceert èn afneemt, en dat de energiemaatschappij op de door haar uit te reiken factuur ook de door de gemeente geproduceerde energie vermeldt en verrekent.

De gemeente levert tegen vergoeding energie aan een derde en zal hiervoor in beginsel een creditfactuur ontvangen van de afnemer/energiemaatschappij. De btw op de investering en de exploitatielasten is volledig verrekenbaar op aangifte. Met het forfait heeft de gemeente niets van doen, omdat de slimme meter de beide stromen registreert en de energiemaatschappij de beide stromen op de factuur vermeldt (gemeente is btw plichtig voor haar deel) en verrekent. De btw die de energiemaatschappij in rekening brengt voor de levering van energie aan de gemeente (onder voorwaarden geen energiebelasting over het deel dat de gemeente zelf heeft opgewekt) komt voor aftrek/compensatie in aanmerking in overeenstemming met het geldende forfaitaire percentage van de gemeente.