Lezersvraag over eigen bijdrage opleiding

Moet de gemeente btw voldoen over de eigen bijdrage van een medewerker voor deelname aan een opleiding/cursus/seminar?

Uitgangspunten

Een gemeente biedt medewerkers de mogelijkheid een cursus/opleiding te volgen of een seminar bij te wonen. De gemeente heeft voor iedere medewerker een opleidingsbudget beschikbaar tot het bedrag van € 500. De medewerker mag de opleiding/cursus/seminar volgen als de opleiding in het belang is van de gemeente. Als de cursus/opleiding/seminar instemming heeft van de gemeente, kan het voorkomen dat het beschikbare budget wordt overschreden. In dat geval houdt de gemeente het meerdere, uiteraard na afstemming met de medewerker, in op zijn nettosalaris. De vraag is of de gemeente over het meerdere btw op aangifte moet voldoen, als de opleiding met btw aan de gemeente in rekening wordt gebracht.

Antwoord

Btw

Ervan uitgaande dat geen duidelijk onderscheid is aan te brengen in de opleiding – dit is bijvoorbeeld wèl het geval als de gemeente de basisopleiding betaalt en de verdieping voor rekening van de medewerker komt – is uitsluitend sprake van cofinanciering door de medewerker. Hierdoor behoudt de gemeente het recht op compensatie van alle door de opleidingsorganisatie in rekening gebrachte btw. Over het ontvangen bedrag hoeft geen btw op aangifte te worden voldaan.

Loonheffing

Aangezien het zakelijke opleidingen betreffen, vallen deze onder de gerichte vrijstelling. De inhouding kan desgewenst ook plaatsvinden op het brutosalaris. Door inhouding op het nettosalaris doet een gemeente een werknemer te kort.