Lezersvraag over afval en btw

In uw nieuwsbrief heeft u een aantal keren aandacht besteed aan de verschuldigde btw op de ontvangsten die onze gemeente ontvangt van het Afvalfonds. In eerste instantie dachten wij door de verschuiving van kosten van het BCF naar onze btw-aangifte dat dit geen financiële gevolgen zou hebben.  Door een collega ben ik gewezen op het feit dat dit voor onze gemeente helemaal niet zo neutraal uitpakt. Heeft hij gelijk?

Antwoord:

Uw collega heeft gelijk, maar het gaat niet alleen om de verschuiving. Kort gezegd de btw die u op aangifte moet voldoen voor de bijdragen van Afvalfonds krijgt u in eerste instantie nu betaald door Afvalfonds. Deze ontvangen btw voldoet u aan de Belastingdienst. Dit lijkt niets te kosten. Echter omdat het over oude jaren gaat zal de Belastingdienst hier belastingrente berekenen. Dit kost de gemeente dus wel iets. Het bedrag waarover belastingrente wordt berekend wordt enigszins verlaagd doordat u op de verschuldigde omzetbelasting de hieraan toe te rekenen voorbelasting in mindering mag brengen. Echter deze voorbelasting is een verschuiving van de naar de mening van de Belastingdienst ten onrechte geclaimde btw via het BTW-compensatiefonds. Dit wordt dus ook gecorrigeerd. U raadt het al, ook hierover zal belastingrente worden berekend.

Toevoeging

Zoals u wellicht in de door u bedoelde artikelen in onze Nieuwsbrief eerder heeft kunnen lezen, is EFK Belastingadviseurs het niet eens met het standpunt dat gemeenten aan Afvalfonds over de bijdragen btw moet berekenen. Wij vinden dit – met vele gemeenten – zo principieel dat wij voor gemeenten die dit onderschrijven, bereid zijn tegen geringe kosten ( €750,- per rechtsgang) over dit standpunt te procederen. Dit ondanks dat er dus geen materieel fiscaal belang is. De hele gang van zaken omtrent dit dossier en het gegeven dat de gemeenten daardoor gezamenlijk met een gigantische post aan belastingrente worden geconfronteerd, rechtvaardigen naar onze mening een gang naar de rechter.

Op dit moment hebben reeds 18 gemeenten aangegeven te willen procederen. Wij verwachten zodra gemeenten vijf  naheffingsaanslagen en vijf gewijzigde bcf-beschikkingen hebben ontvangen en de te betalen belastingrente is bekend, meer gemeenten zullen volgen.

Wilt u naar aanleiding van bovenstaande meer weten over  de gevolgen voor uw gemeente kunt u contact opnemen met mr. M.G.D. Pot. U kunt hem bereiken via ons secretariaat of mobiel 06-12743795. U kunt uiteraard ook uw eigen adviseur raadplegen.