Lezersvraag; Kasrondje bewegingsonderwijs

Wij hebben als gemeente een brief van onze belastinginspecteur ontvangen. In de brief wordt aangegeven dat de goedkeuring voor het toegepaste kasrondje bij het ter beschikking stellen van sportaccommodaties voor het basisonderwijs wordt ingetrokken. Kent u meer van dit soort gevallen? En zo ja, welk standpunt neemt uw kantoor hierover in?

Antwoord

Ja, wij kennen meer gemeenten die zijn geconfronteerd met een schrijven van vergelijkbare aard. Wij merken op dat het begrip ‘kasrondje’ als een ‘containerbegrip’ werkt. Wat feitelijk binnen de verschillende gemeenten speelt en hoe het is georganiseerd, valt in de ogen van de Belastingdienst in alle situaties onder een taak/plicht van de gemeente(n), gebaseerd op onderwijswetgeving; er is geen sprake van ondernemerschap, dan wel is sprake van een prestatie ‘om niet’. Het recht op aftrek, dan wel compensatie is uitgesloten.

EFK Belastingadviseurs kent de door de Belastingdienst gehanteerde argumentatie en onderschrijft deze niet. Daarom zullen wij – ongeacht de aangekondigde en toegestane – overgangsperiode, onze klanten adviseren hun rechten veilig te stellen en starten wij voor een aantal gemeenten een procedure op.

Past uw gemeente in de ogen van de Belastingdienst een kasrondje toe, of heeft u inmiddels hierover een schrijven ontvangen, neemt u dan contact op met uw contactpersoon of één van onze adviseurs. Bent u niet zeker of het voorgaande ook op uw situatie van toepassing is dan wel of uw situatie vergelijkbaar is met de door de lezer gestelde vraag, kunt u eveneens met ons contact opnemen via telefoonnummer 072 5350525 of per e-mail: info@efkbelastingadviseurs.nl.