Lezersvraag inburgeringscursussen

Lezersvraag inburgeringscursussen

We kregen de navolgende vraag van een lezer:

Is de btw op de kosten van inburgeringscursussen compensabel?

Vorig jaar heeft de Hoge Raad geoordeeld dat btw die betrekking heeft op kosten van re-integratie voor compensatie in aanmerking komt. Volgens de Hoge Raad is compensatie van btw niet uitgesloten, omdat er een verplichting bestaat mee te werken aan een re-integratie traject en een sanctie geldt als niet wordt meegewerkt. Hiervan uitgaande maakt de gemeente kosten voor re-integratie in het eigen belang.

Op grond van de Wet inburgering 2021 gelden er met ingang van 1 januari 2021 sancties als niet wordt voldaan aan de inburgeringsplicht. Hiervan uitgaande is volgens de redactie het standpunt verdedigbaar dat de btw op de kosten van inburgeringscursussen compensabel is. Net zoals bij re-integratie.