Lezersreactie op het WMO en het abonnementstarief

In onze vorige nieuwsbrief <klik hier> hebben wij erop gewezen dat als gemeenten niets doen de eigen bijdrage voor het WMO-vervoer (regiovervoer) onderdeel gaat uitmaken van het abonnementstarief van € 19 per maand.

Een lezer van de nieuwsbrief wees ons erop dat de gemeenten hiervoor geen algemene maatregel van bestuur (AMvB) hoeven te nemen, maar dat de wetgever via een AMvB de gemeenten de wettelijke mogelijkheid heeft geboden de eigen bijdrage – via de gemeentelijke verordening – uit te sluiten van het abonnementstarief. De redactie dankt de lezer voor zijn terecht opmerking.