Leergang Rijksbelastingen noordelijke provincies

Op speciaal verzoek van gemeenten in de noordelijke provincies wordt op 22 februari 2018  gestart met de Leergang Rijksbelastingen voor Gemeenten en Provincies op een locatie in de buurt van Leeuwarden.

De Leergang Rijksbelastingen is een post-HBO opleiding voor degenen die een functie ambiëren als fiscaal professional of daarin een stap willen maken binnen het gemeentelijk (of provinciaal) werkveld.

Gedurende 17 dagen wordt middels theorie en praktijk gewerkt aan het verhogen van het kennisniveau op de volgende gebieden:

  • Algemene Wet Rijksbelastingen
  • Omzetbelasting
  • BTW-compensatiefonds
  • Vennootschapsbelasting
  • Loonheffing
  • Invorderingswet

Leerervaringen van studenten die u zijn voorgegaan:
“Het is behoorlijk aanpakken, het is veel, maar ik leer er ontzettend veel van. Specifiek de fiscale signaalfunctie binnen de gemeente kan ik al veel beter invullen. Ik zie eerder wat er speelt, waar mogelijke risico’s ontstaan en kan vaak al bijsturen voordat het fout gaat.”

“De leergang, een mooie opleiding die ik aan mijn collega’s in het werkveld gun. De opleiding is een prima instrument om je kennis en kunde op fiscaal gebied (inclusief vennootschapsbelasting!) op een goed niveau te krijgen”

Wilt u kennis nemen van de ervaringen van diegene die u zijn voorgegaan, wilt u nadere informatie of u direct inschrijven, neemt u dan contact op met EFK Academy op telefoonnummer 072-5350525 en vraag naar Esther of Karin.