Klinkerbestrating is een fiscaal gebouw!

Klinkerbestrating is een fiscaal gebouw!

In onze nieuwsbrief besteden we regelmatig aandacht aan de vraag of sprake is van een bouwterrein (zonder gebouw) of een perceel grond (met een gebouw). Hoe zit het met klinkerbestrating? Recent heeft de rechtbank Gelderland zich hierover uitgelaten. 

In de casus waarover de rechtbank Gelderland <klik hier> zich mag buigen gaat het om een perceel grond waarop zich onder andere een parkeerterrein met klinkerbestrating bevindt. Volgens de Belastingdienst is geen sprake van vast met de grond verbonden bouwwerk omdat de klinkerbestrating inclusief betonnen stoepranden eenvoudig te verwijderen is.

De rechtbank stelt zich op het standpunt dat een ruime uitleg van het begrip “bouwwerk” met zich brengt dat wegen, parkeerplaatsen, straten, pleinen en trottoirs, die zijn vervaardigd met niet natuurlijke materialen, als gebouw moeten worden aangemerkt.

Volgens de rechtbank is het een feit van algemene bekendheid dat de aanleg van een parkeerterrein met klinkers, meer omvat dan het enkel neerleggen van klinkers. De ondergrond dient eerst te worden bewerkt, verstevigd en geëgaliseerd, waarbij rekening dient te worden gehouden met afwatering. De klinkers dienen in het juiste verband te worden geplaatst en te worden voorzien van opsluitbanden en te worden aangetrild. De klinkerbestrating kan niet eenvoudig worden verwijderd en verwijdering brengt met zich mee dat het parkeerterrein als zodanig niet meer bestaat.
Wij zijn het met de rechtbank eens dat sprake is van een constructie. Dan is sprake van een fiscaal gebouw. Het criterium “eenvoudig te verwijderen” dat door de Belastingdienst wordt gehanteerd, is niet toe te passen op het fiscale begrip “gebouw”, maar hoort thuis bij het begrip “onroerende zaak”. Dit laatste is hier niet van belang.

Belang gemeenten

Gemeenten krijgen geregeld te maken met grondtransacties waarbij de vraag speelt of al dan niet sprake is van een btw-bouwterrein. De status waarin de grond zich bevindt bepaalt het fiscale regime van de levering. In veel gevallen bestaat een keuze tussen levering in de btw-sfeer (als bouwterrein) of in de overdrachtsbelastingsfeer (als bebouwde grond). De status van de grond, bebouwd dan wel onbebouwd vormt een cruciaal element bij het bepalen van de fiscale strategie en het voeren van de regie, nadat een keuze voor het fiscale regime is gemaakt. Want in wiens opdracht de sloop plaatsvindt en in welk kader, is ook zeer relevant.

Hebt u nog vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Patrick Donders of ons secretariaat via info@efkbelastingadviseurs.nl of 072-5350525.