Kennis, kunde en continuïteit borgen met een fiscaal opleidingsplan, wij geven u een aantal tips!

Kennis, kunde en continuïteit borgen met een fiscaal opleidingsplan, wij geven u een aantal tips!

Ook overheidsorganisaties ontkomen niet aan de krapte op de arbeidsmarkt. De ‘war for talent’ is alom aanwezig en zal voorlopig blijven. Daarnaast ziet menig gemeente, provincie of waterschap een forse fiscale uitdaging op zich afkomen in de vorm van Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht en/of het opzetten van een Tax Control Framework. Genoeg redenen te focussen op de (wellicht verborgen) fiscale kennis, kunde en continuïteit die zich binnen uw organisatie bevindt. Met een fiscaal opleidingsplan kan de fiscale ontwikkeling en het bewustzijn van medewerkers een flinke boost krijgen.

Eén van de doelen van een fiscaal opleidingsplan is het creëren van een overzicht van het benodigde fiscale kennisniveau per functie in de organisatie. Daarnaast zorgt het plan dat alle medewerkers – fiscaal gezien – voldoende zijn toegerust voor hun functie zodat de kwaliteit van het functioneren van de organisatie wordt verbeterd en risico’s worden herkend. Fiscaal bewustzijn laat zich omschrijven als het in staat zijn tot het herkennen van de fiscale gevolgen verbonden aan een bepaalde gebeurtenis. Dit is geen exacte wetenschap. Het überhaupt herkennen (signaleringsniveau) dat fiscale gevolgen aanwezig kunnen zijn is al een grote winst.

De eerste stap in het ontwikkelen van een opleidingsplan is bepalen welke fiscale kennis waar binnen de organisatie dient te worden ontwikkeld. Hoeveel wil de organisatie zelf weten en zelf doen? Wanneer is het moment dat externe hulp nodig is? Hoe weet je wat je niet weet? Als tip raden wij u aan per team alle functies én alle relevante fiscale wet- en regelgeving op een rij te zetten zodat een kennis Pyramide met daarin vijf niveaus aan kennis en kunde ontstaat. Van basaal (de medewerker met die werkzaamheden moet van het bestaan van een wet of regeling weten), tot het hoogste niveau (de medewerker weet de diepte, de grijze gebieden en kan een zwaar fiscaal advies geven). Een kennis Pyramide geeft veel inzicht. Uit de praktijk blijkt dat inventarisatie via de teamleiders het beste werkt. Een ander handige insteek bij het maken van een dergelijke Pyramide is te bepalen welke tien fiscale vragen een medewerker in een bepaalde functie probleemloos moet kunnen beantwoorden en dat tot de basiskennis in die functie te rekenen. Alleen al het opzetten van de kennis Pyramide levert uw organisatie leermomenten en inzichten op.

De volgende stap is het objectief duiden van het vertrekpunt van uw medewerkers. Wat weten ze en wat nog niet? Het ontwikkelen van kennis en kunde kan op vele manieren. Het artikel wordt te lang om uitputtend alle ontwikkelgebieden te omschrijven, maar een aantal voor de hand liggende zijn het traditioneel klassikaal of 1:1 trainen, het deelnemen aan expertmeetings, abonnementen op nieuwsbrieven of kennisbanken, het opzetten en participeren in het fiscale kernteam van de organisatie of het meekijken met de ingehuurde expert. Daarnaast merken wij een toegenomen fiscaal bewustzijn bij organisaties die actief aan de slag zijn met hun fiscale compliance, waaronder het vastleggen van de beheer- en controlemaatregelen.

Hoe weet u nu of uw organisatie het opleidingsdoel heeft behaald? De ultieme toets is dat de organisatie aangiften tijdig, juist en volledig indient, zichzelf controleert en controles van de Belastingdienst met vertrouwen tegemoet ziet. Maar ook dat bij nieuwe investeringen een weloverwogen fiscale keuze (vooraf) is gemaakt en dat medewerkers tijdig verstoringen of gewijzigde wet- en regelgeving corrigeren in het proces. Elkaar open en constructief feedback geven op gevonden fiscale afwijkingen en het doorvoeren van verbeteringen, getuigt van een sterke verhoging van het fiscale bewustzijn. Niet vreemd dat de Belastingdienst zelfcontrole en verbeteracties als speerpunt ziet in het traject Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht.

Helaas is het opdoen van fiscale kennis en het ‘bijblijven’ nooit klaar. Wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig en dus ook de fiscale werkelijkheid voor een belastingplichtige. Zonder een permanente investering en toegang tot kennis is in onze optiek geen fiscale controle mogelijk en zakt een organisatie al snel door de ondergrens. Een fiscaal opleidingsplan is daarmee een basisvoorwaarde, een verzekeringspremie geworden in uw fiscale beheersing.

Wilt u meer weten over het ontwikkelen van een fiscaal opleidingsplan en hoe uw organisatie daarvan kan profiteren, neem dan vrijblijvend contact op met Henk Roosendaal via hroosendaal@efkbelastingadviseurs.nl of 072 535 05 25.