Jubileum en overlijdensuitkeringen en het IKB

Jubileum en overlijdensuitkeringen en het IKB

De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat het IKB geen onderdeel is van het loon over een maand, zijnde de grondslag voor de berekening van de jubileum- en overlijdensuitkering. Het Gerechtshof Den Haag stelde de Belastingdienst in het ongelijk. Inmiddels heeft de staatssecretaris van Financiën het ingestelde beroep in cassatie ingetrokken en geaccordeerd dat het vakantiegelddeel van het IKB wel onderdeel is van de grondslag.

Feiten

Ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel m van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) behoort niet tot het loon een eenmalige uitkering en verstrekking ter zake van het overlijden van een werknemer, voor zover de uitkeringen en verstrekkingen niet meer bedragen dan driemaal het loon over een maand. Ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel o van de Wet LB behoort evenmin tot het loon een eenmalige uitkering en verstrekking toekend na het bereiken van een diensttijd van ten minste 25 jaar alsmede een eenmalige uitkering en verstrekking toegekend na het bereiken van een diensttijd van ten minste 40 jaar, voor zover de uitkering en verstrekking niet meer bedraagt dan het loon over een maand.

Loon over een maand

Relevant is wat wordt verstaan onder het loon over een maand. Ingevolge artikel 3.1 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (hierna: URLB) mag bij het berekenen van het loon over een maand geen rekening worden gehouden met bedragen die worden ingehouden ingevolge artikel 11, eerste lid onderdeel j van de Wet LB (bijvoorbeeld de ingehouden bijdrage in de pensioenregeling) en met tantièmes, toevallige beloningen en tot het loon behorende aanspraken. In de praktijk worden toevallige beloningen omschreven als beloningen die niet vast en gegarandeerd zijn. In het Handboek loonheffingen uitgave juli 2017 is keuzeloon toegevoegd aan de onderdelen die niet tot het loon over een maand behoren. Keuzeloon is het loon waarvan een werknemer die gebruik maakt van een cafetariaregeling zelf kan of moet bepalen hoe hij het geniet.

Voor werknemers die niets te maken met het IKB of een daarmee vergelijkbare regeling is het vakantiegeld vast en gegarandeerd loon en is dus onderdeel van het loon over een maand.

Invoering IKB  

De bronnen van het IKB zijn de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levenslooptoelage. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat het IKB keuzeloon is aangezien de werknemer zelf kan of moet bepalen hoe hij het IKB geniet. Het gevolg hiervan is dat het vakantiegelddeel van het IKB niet meer kwalificeerde als vast en gegarandeerd loon en het vakantiegelddeel geen onderdeel meer is van de vrijgestelde jubileum- en overlijdensuitkering.

Veel gemeenten hebben het vakantiegelddeel nog wel uitbetaald, maar bij een dienstjubileum van ten minste 40 jaar als brutoloon of ten laste van de vrije ruimte gebracht. Bij een dienstjubileum van ten minste 25 jaar betalen gemeenten in de regel een half maandloon. In dat geval bedraagt het halve maandloon inclusief het vakantiegelddeel minder dan het loon over een maand en viel dus volledig onder de vrijstelling.

Procedures

Tegen het standpunt van de Belastingdienst is beroep aangetekend. Op 14 juli 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag (hierna: het Hof) een uitspraak gedaan  <klik hier> . Naar het oordeel van het Hof (zie punt 5.5) is het loon over een maand 1/12 deel van het overeengekomen vaste bruto jaarloon, inclusief de op grond van de arbeidsvoorwaarden toegekende, maandelijks opgebouwde vakantietoeslag IKB. Het Hof onderschrijft het standpunt van de Belastingdienst dan ook niet.

Begin september 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het Hof. Op 20 oktober 2020 heeft de Staatssecretaris het beroepschrift in cassatie ingetrokken met de volgende argumentatie:

“Het Hof heeft het tot de beloning van de jubilarissen behorende VT-IKB (8% van het maandloon) terecht aangemerkt als een vast loonbestanddeel dat aangemerkt kan worden als onderdeel van het loon over een maand als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdelen m en o, van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 3.1 Uitvoeringsregeling LB 2011. Met deze laatste bepaling is niet bedoeld vaste gegarandeerde loonbestanddelen, ook niet wanneer deze in een individueel keuzebudget worden ondergebracht, uit te sluiten. Met deze bepaling wordt slechts geregeld dat tantièmes, toevallige bijzondere beloningen en aanspraken niet mee mogen worden genomen voor de bepaling van de omvang van onder andere de diensttijdvrijstelling.”

<klik hier> voor het volledige bericht.

Het is dus eind goed, al goed. Het vakantiegelddeel van het IKB maakt (weer) onderdeel uit van het loon over een maand als grondslag voor de vrijstelling. De andere bronnen van het IKB kwalificeren als tantièmes, toevallige andere bijzondere beloningen en aanspraken die, evenals voor de invoering van het IKB, niet mogen worden meegenomen in de grondslag van de jubileumuitkering.

Praktijk

Voor de praktijk betekent dit dat bij de berekening van de jubileum- en overlijdensuitkering vanaf 2020 weer rekening mag worden gehouden met het vakantiegelddeel van het IKB. Indien tegen het standpunt van de Belastingdienst over de jaren voor 2020 bezwaar is aangetekend, zal het bezwaar worden toegekend. Helaas is jurisprudentie geen reden definitief vastgestelde aanslagen te herzien. In het kader van “niet geschoten, altijd mis” kan natuurlijk nog wel een ambtshalve verzoek tot teruggaaf worden ingediend. Gelet op het feit dat de Belastingdienst vanaf het begin een onjuist standpunt heeft ingenomen, moet kans op succes niet worden uitgesloten.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met ons secretariaat (info@efkbelastingadviseurs.nl of 072-5350525) of met de heer Ton van der Fits (06-36118572).

Op 26 november om 14:00 uur organiseert EFK Belastingadviseurs een online vraag- en antwoordsessie over dit artikel. Wilt u kosteloos deelnemen, vult u dan onderstaand formulier in.

eyJpZCI6IjExIiwibGFiZWwiOiJpbnNjaHJpanZpbmciLCJhY3RpdmUiOiIxIiwib3JpZ2luYWxfaWQiOiIxIiwidW5pcXVlX2lkIjoid2VmajIiLCJwYXJhbXMiOnsiZW5hYmxlRm9yTWVtYmVyc2hpcCI6IjAiLCJ0cGwiOnsid2lkdGgiOiIxMDAiLCJ3aWR0aF9tZWFzdXJlIjoiJSIsImJnX3R5cGVfMCI6Im5vbmUiLCJiZ19pbWdfMCI6IiIsImJnX2NvbG9yXzAiOiIjODFkNzQyIiwiYmdfdHlwZV8xIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMSI6IiIsImJnX2NvbG9yXzEiOiIjMzMzMzMzIiwiYmdfdHlwZV8yIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMiI6IiIsImJnX2NvbG9yXzIiOiIjMzMzMzMzIiwiYmdfdHlwZV8zIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMyI6IiIsImJnX2NvbG9yXzMiOiIjMzMzMzMzIiwiZmllbGRfZXJyb3JfaW52YWxpZCI6IiIsImZvcm1fc2VudF9tc2ciOiJCZWRhbmt0LiBXaWogbmVtZW4gc3BvZWRpZyBjb250YWN0IG1ldCB1IG9wLiIsImZvcm1fc2VudF9tc2dfY29sb3IiOiIjNGFlOGVhIiwiaGlkZV9vbl9zdWJtaXQiOiIxIiwicmVkaXJlY3Rfb25fc3VibWl0IjoiIiwidGVzdF9lbWFpbCI6ImluZm9AZWZrYmVsYXN0aW5nYWR2aXNldXJzLm5sIiwic2F2ZV9jb250YWN0cyI6IjEiLCJleHBfZGVsaW0iOiI7IiwiZmJfY29udmVydF9iYXNlIjoiIiwiZmllbGRfd3JhcHBlciI6IjxkaXYgW2ZpZWxkX3NoZWxsX2NsYXNzZXNdIFtmaWVsZF9zaGVsbF9zdHlsZXNdPltmaWVsZF08XC9kaXY+In0sImZpZWxkcyI6W3siYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJvcmdhbmlzYXRpZSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJPcmdhbmlzYXRpZSIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiZmlyc3RfbmFtZSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJOYWFtIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IjAiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiRS1tYWlsYWRyZXMiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiRS1tYWlsYWRyZXMiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJlbWFpbCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJSZWNhcHRjaGEiLCJsYWJlbCI6IiIsImh0bWwiOiJyZWNhcHRjaGEiLCJ0ZXJtcyI6IiIsInJlY2FwLXRoZW1lIjoibGlnaHQiLCJyZWNhcC10eXBlIjoiYXVkaW8iLCJyZWNhcC1zaXplIjoiY29tcGFjdCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6InNlbmQiLCJsYWJlbCI6IlZlcnN0dXVyIiwiaHRtbCI6InN1Ym1pdCIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6InJlc2V0IiwibGFiZWwiOiJSZXNldCIsImh0bWwiOiJyZXNldCIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIn1dLCJvcHRzX2F0dHJzIjp7ImJnX251bWJlciI6IjQifX0sImltZ19wcmV2aWV3IjoiYmFzZS1jb250YWN0LmpwZyIsInZpZXdzIjoiMjQxOSIsInVuaXF1ZV92aWV3cyI6IjE5ODMiLCJhY3Rpb25zIjoiMzkiLCJzb3J0X29yZGVyIjoiMSIsImlzX3BybyI6IjAiLCJhYl9pZCI6IjAiLCJkYXRlX2NyZWF0ZWQiOiIyMDE2LTA1LTAzIDE1OjAxOjAzIiwiaW1nX3ByZXZpZXdfdXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2Vma2JlbGFzdGluZ2FkdmlzZXVycy5ubFwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvY29udGFjdC1mb3JtLWJ5LXN1cHN5c3RpY1wvYXNzZXRzXC9mb3Jtc1wvaW1nXC9wcmV2aWV3XC9iYXNlLWNvbnRhY3QuanBnIiwidmlld19pZCI6IjExXzE2NDUzOCIsInZpZXdfaHRtbF9pZCI6ImNzcEZvcm1TaGVsbF8xMV8xNjQ1MzgiLCJjb25uZWN0X2hhc2giOiJjODBhNmFmNmY3NjFlN2Y0MmI5MGFiMDYxZWFhMzgwMSJ9