Huur opslagloodsen voor verkiezingsmateriaal

image_pdfimage_print


De huur van een onroerende zaak is voor de btw in beginsel een btw-vrijgestelde activiteit. Op het moment dat een onroerende zaak door een huurder voor 90% of meer wordt gebruikt voor btw-belaste doeleinden is het mogelijk te opteren voor btw-belaste verhuur.

Gedurende controles van het onderdeel verkiezingen constateren wij regelmatig dat gemeenten voor het huren van opslagloodsen voor het opslaan van de verkiezingsmaterialen btw in rekening gebracht krijgen. Verhuurders van dergelijke loodsen redeneren vaak vanuit de gedachte “een particulier = geen btw; een btw-ondernemer = wel btw”. In het kader van de praktische uitvoerbaarheid een begrijpelijke gedachtegang, maar fiscaal gezien wel onjuist! Aangezien de gemeente geen particulier is, maar wel btw-ondernemer, krijgt zij vanwege deze gedachtegang btw in rekening gebracht. Voor de uitvoering van de verkiezingen handelt de gemeente namelijk niet als btw-ondernemer, maar als overheid. Zij kan dus niet opteren voor btw-belaste verhuur en krijgt dan ook onterecht btw in rekening gebracht. Ten onrechte in rekening gebrachte btw kan de gemeente niet terugvragen via het BTW-compensatiefonds, noch via de btw-aangifte en maakt de huur van de opslagloods dus 21% duurder!

Echter, als pallets met verkiezingsmateriaal tijdelijk worden opgeslagen in een loods en geen specifiek gedeelte van de loods is bestemd voor exclusief gebruik door de gemeente, is sprake van een gewone opslagdienst (geen verhuur) welke is belast met btw. Deze btw is wel compensabel!

Wij raden aan te controleren welke situatie bij uw gemeente van toepassing is (en misschien niet alleen bij het onderdeel verkiezingen) en bij onterechte btw-belaste verhuur  te herstellen voor nu, het verleden en toekomstige inkoopfacturen. Als u hierbij hulp nodig hebt – bijvoorbeeld in het contact met de leverancier –  neemt u dan gerust contact op met uw EFK-adviseur of centraal via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.

Majda Nassih