Hoe individueel is de collectieve verstrekking?

Compensabel of kostprijsverhogend is de uitkomst van een weging. Deze weging wordt uitgevoerd op basis van feiten en omstandigheden. Soms slaat de weegschaal onverwachts naar de andere kant uit. 

Gemeenten geven veel voorlichting aan hun burgers. De collectieve benadering van de voorlichting blijft veelal niet beperkt tot de publieksbalie op het gemeentehuis, maar is ook te vinden in de lokale krant (vaak een aparte gemeentepagina) en op de website van de gemeente. Soms gaan gemeenten nog verder door de voorlichting in de nabijheid van de burger te laten plaatsvinden of deze bij de burger thuis aan de keukentafel te geven. Normaal gesproken zal iedere lezer zeggen: Dit zijn compensabele activiteiten!

Maar, let op! Wij hebben gemerkt dat de Belastingdienst snel het standpunt inneemt dat sprake is van individuele verstrekkingen, als ter promotie en ondersteuning van de gemeentelijke doelstelling kleine verstrekkingen zoals een LED-lamp of een stukje radiatorfolie, aan de individuele burger worden gegeven. In deze situatie werkt de btw kostprijsverhogend op de gehele voorlichting. Daarom is het belangrijk dat de gemeente zich vooraf bedenkt of het geven van promotiemateriaal noodzakelijk is en zo ja, welke mogelijkheden aanwezig zijn het recht op compensatie in stand te houden.

Het is ten slotte vervelend dat enthousiaste gemeentelijke initiatieven voor een betere wereld financieel stranden op een (te) beperkt inzicht van de Belastingdienst. En dan is het beter de collectieve gedachte ook de Belastingdienst mee te geven door hen van te voren te informeren.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met ons. Telefoonnummer 072 5350525 of per e-mail info@efkbelastingadviseurs.nl.