Het winstoogmerk van het grondbedrijf

Op 16 juni 2017 heeft de SVLO een nieuwe notitie gepubliceerd over het winstoogmerk van het grondbedrijf. De notitie gaat over de quick scan en de post quick scan.

De notitie <klik hier> laat zich eenvoudig samenvatten. Als het grondbedrijf van een gemeente een voorzienbaar negatief resultaat behaalt vanaf 1-1-2016 (het moment van het ontstaan van belastingplicht van overheidsondernemingen), is geen sprake van een onderneming in fiscale zin.

Over fiscaal ondernemerschap en verlieslatende activiteiten zijn veel procedures gevoerd. Deze gingen altijd over de vraag of een activiteit waarmee verlies werd geleden toch door de ondernemerspoort kon. Er was dan sprake van individuen die geld investeerden in fantastische projecten en die de verliezen die ze leden graag ten laste van hun resultaat wilden brengen. Ze konden de verliezen veelal afzetten tegen inkomsten uit een vaste baan. Meestal investeerden ze veel en werd niets of nauwelijks iets verkocht. Na een aantal jaren besloot de rechter dan dat toch geen sprake was van een onderneming.

In gemeenteland doet zich de omgekeerde situatie voor. Activiteiten hebben een reëel karakter, verkopen zijn er voldoende maar de gemeente wil niet door de ondernemingspoort. Het moge duidelijk zijn dat de Belastingdienst hier geen bezwaar tegen zal hebben als nooit winst behaald wordt. De grote vraag zal dan ook worden: welke kosten kunnen in aftrek worden gebracht om het verlies aan te tonen. De discussie over rente uit projectfinanciering lijkt interessant, maar houdt de aandacht af van lastigere vraagstukken. Welke kosten hangen nog samen met een grondexploitatie en welke niet meer. Kosten van een nieuwe oprit op een snelweg in verband met de ontsluiting van een grote nieuwe woonwijk zullen normaal gesproken in direct verband staan met de exploitatie. Bij zogenaamde inbreidingsprojecten in historische centra van steden worden vaak kosten gemaakt waarbij de vraag gesteld kan worden in hoeverre deze nog met een ontwikkeling verband houden. Er kan sprake zijn van een combinatie van restauratie en van projectontwikkeling.

Het lijkt erop dat de Belastingdienst en de VNG het steeds minder met elkaar eens zijn. In de eerste notities werd nog weinig tekst besteed aan de status van de notitie. Nu wordt een paragraaf gewijd aan de eigen verantwoordelijkheid, waar de conclusie is dat “op die punten waar de nieuwsflits helderheid creëert, individuele afstemming met de Belastingdienst niet meer nodig is”.

Wij zouden graag een lijstje zien waarop staat over welke punten nu helderheid is gecreëerd.

Wilt u meer weten over het winstoogmerk van het grondbedrijf? Neemt u dan contact op met uw adviseur of e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl. Bellen kan ook via 072 5350525.