Het verlaagde btw-tarief omhoog

In het regeerakkoord is opgenomen dat de belastingen op inkomen worden verlaagd, maar dat ter compensatie daarvan een verhoging van het lage btw tarief van 6% naar 9% plaatsvindt.

Naar wij aannemen zal de tariefstijging plaatsvinden per 1 januari 2019. Het wetsvoorstel dat daarvoor noodzakelijk is, is nog niet gepubliceerd (vermoedelijk Prinsjesdag 2018). Evenmin is een toelichting aanwezig waarin wordt aangegeven hoe het tarief moet worden vastgesteld in de periode rondom de wetswijziging. Naar wij aannemen zal, gelet op eerdere tariefswijzigingen, het btw-tarief van toepassing zijn dat geldt op het moment dat de prestatie daadwerkelijk wordt verricht.

Voor gemeenten is het van belang deze tariefstijging in de gaten te houden omdat het direct van toepassing is op bijvoorbeeld het entreekaartje van het gemeentelijk theater en het zwembad, op gebruikstarieven van sportaccommodaties, op hulpmiddelen zoals rollators en WMO-personenvervoer. Voor de begroting 2019 zal binnen de gemeente een politieke discussie ontbranden over allerlei tarieven van gemeenten en gesubsidieerde instellingen.

Zodra nadere informatie beschikbaar is, zullen wij u verder informeren over de tariefswijziging. Maar als die informatie pas beschikbaar komt op of omstreeks Prinsjesdag 2018, zal de druk op het vaststellen van de gemeentelijke begroting 2019 groot worden als dan nog overleggen moeten worden opgestart met allerlei maatschappelijke instellingen over tarieven. Het is dan verstandig vroegtijdig in overleg te treden met de maatschappelijke partners van de gemeente.