Herstellen van fouten in de btw

Herstellen van fouten in de btw

Het herstellen van fouten is niet geregeld in onze btw-wetgeving. Toch heeft het Hof van Justitie in het arrest Terracult een aantal voorwaarden geschetst waaraan zowel de belastingplichtige als de Belastingdienst zich hebben te houden.

De casus

Terracult is een Roemeense vennootschap die een bedrijf heeft overgenomen dat zich onder andere bezighoudt met de handel in koolzaad. In 2013 is een partij koolzaad geleverd aan een Duitse afnemer. De levering is aangemerkt als intracommunautaire levering waardoor op de factuur geen btw in rekening is gebracht (verleggingsregeling van toepassing). Bij controle heeft de Roemeense Belastingdienst het standpunt ingenomen dat er geen bewijs was dat de goederen het land hebben verlaten en heeft de verschuldigde btw nageheven. Tegen de aanslag is geen bezwaar ingesteld waardoor de aanslag definitief is. Begin 2014 hebben Terracult en de Duitse afnemer geconstateerd dat sprake was van een binnenlandse levering en heeft de Duitse afnemer verzocht de factuur uit 2013 te corrigeren (crediteren) en op de nieuwe factuur haar Roemeense identificatiegegevens te vermelden. Omdat in Roemenië de heffing van btw voor binnenlandse levering van niet voor eindverbruik bestemde zaden is verlegd naar de afnemer, heeft Terracult de verlegde btw van de credit-factuur ter correctie van de factuur uit 2013, in mindering gebracht op haar verschuldigde btw over het eerste kwartaal van 2014. Financieel gezien heeft Terracult hiermee de btw van de naheffingsaanslag in mindering gebracht op haar verschuldigde btw.

De Roemeense Belastingdienst was van mening dat Terracult met haar handelwijze de naheffingsaanslag op onrechtmatige wijze teniet heeft gedaan en heeft vervolgens weer een naheffingsaanslag opgelegd. Hiertegen heeft Terracult bezwaar en beroep aangetekend. De Roemeense rechter heeft aan het Hof van Justitie de vraag voorgelegd of de handelwijze van de Roemeense Belastingdienst verenigbaar is met het Unierecht.

Het Hof heeft al in eerdere zaken vastgesteld dat de BTW-richtlijn geen enkele bepaling bevat over de herziening van btw van ten onrechte gefactureerde btw door de partij die de factuur opstelt.  Het zijn de lidstaten die dienen te bepalen onder welke voorwaarden ten onrechte gefactureerde btw kan worden herzien. Het Hof geeft aanwijzingen <klik hier> door als eerste te wijzen op het neutraliteitsbeginsel dat tot doel heeft de belastingplichtige volledig te ontlasten van de btw in het kader van zijn economische activiteiten mits deze zelf aan de heffing van btw zijn onderworpen. Als de opsteller van de factuur tijdig het gevaar van verlies van belastinginkomsten volledig heeft uitgeschakeld dient ten onrechte gefactureerde btw te worden herzien.  De herziening mag niet afhankelijk zijn van de discretionaire bevoegdheid van de Belastingdienst. Op grond van het doeltreffendheidsbeginsel mag het de belastingplichtige niet onmogelijk of uiterst moeilijk worden gemaakt om de belasting terug te krijgen. Het rechtszekerheidsbeginsel vereist dat een belastingplichtige voor zijn rechten en plichten jegens de Belastingdienst niet gedurende onbepaalde tijd in het ongewisse blijft. Daarom dienen er redelijke beroepstermijnen te worden gehanteerd waarbij rechten vervallen als de termijn wordt overschreden. Als de correctie voortvloeit uit nalatigheid van de belastingplichtige kan de lidstaat op basis van het evenredigheidsbeginsel sancties verbinden aan het niet nakomen van verplichtingen en bij fraude of misbruik moet teruggaaf worden geweigerd.

Met dit pakket aan rechtsbeginselen moet de Roemeense rechter  het doen. Omdat het Hof constateert dat de rechter in zijn vraagstelling geen melding van fraude of misbruik maakt, vermoeden wij dat de naheffingsaanslag zal worden vernietigd.

Gemeentelijke praktijk

Deze uitspraak benadrukt nogmaals dat fouten herstelbaar zijn maar dat daarbij alle formele regels dienen te worden gerespecteerd: tijdig corrigeren op aangifte en tijdig een verzoek om teruggaaf indienen waarbij het verlies van belastinginkomsten voor de staat moet worden uitgeschakeld. Herstel moet ook mogelijk zijn als tijdens een steekproefonderzoek bij de gemeente wordt geconstateerd dat ten onrechte btw in rekening is gebracht en daardoor niet had mogen worden verrekend in de aangifte of had mogen worden gecompenseerd. Lezen wij de uitspraak goed dan zal het neutraliteitsbeginsel een correctie op basis van de fout en de interval tegenhouden. Dus herstelbare fouten dienen dan ook individueel te worden hersteld.

Wordt u geconfronteerd met één of meer herstelbare fouten en wilt u weten hoe u dit kunt oplossen, neem contact op met uw EFK-adviseur of bel met 072-5350525. E-mailen kan natuurlijk ook, direct met uw EFK-adviseur of via info@efkbelastingadviseurs.nl

Op 3 september om 11.30 uur organiseert EFK Belastingadviseurs een online vraag- en antwoordsessie over dit artikel. Wilt u kosteloos deelnemen, vult u dan onderstaand formulier in.

eyJpZCI6IjExIiwibGFiZWwiOiJpbnNjaHJpanZpbmciLCJhY3RpdmUiOiIxIiwib3JpZ2luYWxfaWQiOiIxIiwidW5pcXVlX2lkIjoid2VmajIiLCJwYXJhbXMiOnsiZW5hYmxlRm9yTWVtYmVyc2hpcCI6IjAiLCJ0cGwiOnsid2lkdGgiOiIxMDAiLCJ3aWR0aF9tZWFzdXJlIjoiJSIsImJnX3R5cGVfMCI6Im5vbmUiLCJiZ19pbWdfMCI6IiIsImJnX2NvbG9yXzAiOiIjODFkNzQyIiwiYmdfdHlwZV8xIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMSI6IiIsImJnX2NvbG9yXzEiOiIjMzMzMzMzIiwiYmdfdHlwZV8yIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMiI6IiIsImJnX2NvbG9yXzIiOiIjMzMzMzMzIiwiYmdfdHlwZV8zIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMyI6IiIsImJnX2NvbG9yXzMiOiIjMzMzMzMzIiwiZmllbGRfZXJyb3JfaW52YWxpZCI6IiIsImZvcm1fc2VudF9tc2ciOiJCZWRhbmt0LiBXaWogbmVtZW4gc3BvZWRpZyBjb250YWN0IG1ldCB1IG9wLiIsImZvcm1fc2VudF9tc2dfY29sb3IiOiIjNGFlOGVhIiwiaGlkZV9vbl9zdWJtaXQiOiIxIiwicmVkaXJlY3Rfb25fc3VibWl0IjoiIiwidGVzdF9lbWFpbCI6ImluZm9AZWZrYmVsYXN0aW5nYWR2aXNldXJzLm5sIiwic2F2ZV9jb250YWN0cyI6IjEiLCJleHBfZGVsaW0iOiI7IiwiZmJfY29udmVydF9iYXNlIjoiIiwiZmllbGRfd3JhcHBlciI6IjxkaXYgW2ZpZWxkX3NoZWxsX2NsYXNzZXNdIFtmaWVsZF9zaGVsbF9zdHlsZXNdPltmaWVsZF08XC9kaXY+In0sImZpZWxkcyI6W3siYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJvcmdhbmlzYXRpZSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJPcmdhbmlzYXRpZSIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiZmlyc3RfbmFtZSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJOYWFtIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IjAiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiRS1tYWlsYWRyZXMiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiRS1tYWlsYWRyZXMiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJlbWFpbCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJSZWNhcHRjaGEiLCJsYWJlbCI6IiIsImh0bWwiOiJyZWNhcHRjaGEiLCJ0ZXJtcyI6IiIsInJlY2FwLXRoZW1lIjoibGlnaHQiLCJyZWNhcC10eXBlIjoiYXVkaW8iLCJyZWNhcC1zaXplIjoiY29tcGFjdCJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6InNlbmQiLCJsYWJlbCI6IlZlcnN0dXVyIiwiaHRtbCI6InN1Ym1pdCIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6InJlc2V0IiwibGFiZWwiOiJSZXNldCIsImh0bWwiOiJyZXNldCIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIn1dLCJvcHRzX2F0dHJzIjp7ImJnX251bWJlciI6IjQifX0sImltZ19wcmV2aWV3IjoiYmFzZS1jb250YWN0LmpwZyIsInZpZXdzIjoiMjQxOSIsInVuaXF1ZV92aWV3cyI6IjE5ODMiLCJhY3Rpb25zIjoiMzkiLCJzb3J0X29yZGVyIjoiMSIsImlzX3BybyI6IjAiLCJhYl9pZCI6IjAiLCJkYXRlX2NyZWF0ZWQiOiIyMDE2LTA1LTAzIDE1OjAxOjAzIiwiaW1nX3ByZXZpZXdfdXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2Vma2JlbGFzdGluZ2FkdmlzZXVycy5ubFwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvY29udGFjdC1mb3JtLWJ5LXN1cHN5c3RpY1wvYXNzZXRzXC9mb3Jtc1wvaW1nXC9wcmV2aWV3XC9iYXNlLWNvbnRhY3QuanBnIiwidmlld19pZCI6IjExXzU2NTI0MyIsInZpZXdfaHRtbF9pZCI6ImNzcEZvcm1TaGVsbF8xMV81NjUyNDMiLCJjb25uZWN0X2hhc2giOiJjODBhNmFmNmY3NjFlN2Y0MmI5MGFiMDYxZWFhMzgwMSJ9