Gratis gezonde lunches voor werknemers vrijgesteld onder de WKR?

Gratis gezonde lunches voor werknemers vrijgesteld onder de WKR?
image_pdfimage_print

De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft onlangs geconcludeerd dat het verstekken van gratis gezonde lunches zijn vrijgesteld onder de WKR <klik hier voor de conclusie>. Een werkgever dient volgens de Arbowet beleid te voeren om ziekteverzuim te voorkomen. De verstrekking van een gezonde lunch kan onderdeel zijn van het gezondheidsbeleid om ziekteverzuim te voorkomen. De advocaat-generaal geeft aan dat het niet langer nodig is dat de voorziening direct samenhangt met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbowet. Ook een direct verband met de verrichte arbeid van een werknemer is hiertoe niet vereist. Dat de lunches een besparing opleveren voor de werknemer acht de advocaat-generaal niet van belang voor al dan niet toepassen van de vrijstelling onder de WKR. Dergelijke gezonde lunches vallen aldus de advocaat-generaal onder de gerichte vrijstelling. De vraag is nu of de Hoge Raad dit advies gaat volgen.

Opgemerkt zij dat door een wetswijziging in 2022 het gratis verstrekken van gezonde maaltijden expliciet is opgenomen als niet vrijgesteld. Het is afwachten wat de Hoge Raad in deze procedure gaat oordelen en of haar oordeel mogelijk nieuwe inzichten geeft voor het wijzigen van de huidige vrijstelling. Wordt vervolgd!

Wilt u meer weten of mocht u vragen hebben, neem dan contact op met uw EFK-adviseur of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl of bel naar 072-5350525.