Geen inflatieaanpassing winstbelastingen

Geen inflatieaanpassing winstbelastingen
image_pdfimage_print

In Nederland wordt bij de winstbelastingen uitgegaan van een nominaal stelsel (euro=euro). Met inflatoire ontwikkelingen wordt bij de bepaling van het resultaat geen rekening gehouden. Een prijsverhoging wegens inflatie leidt bedrijfseconomisch gezien niet tot een beter resultaat maar fiscaal wel.

Bij de behandeling van het Belastingplan 2023 is, mede vanwege de sterk gestegen inflatie, de vraag gesteld aan het kabinet onderzoek te doen naar een inflatieneutrale heffing.  De door het kabinet gedane inventarisatie geeft echter geen aanleiding verder onderzoek te doen naar een inflatieneutrale heffing. Uitvoeringstechnisch wordt een inflatieneutrale heffing gezien als complex en beleidsmatig ingrijpend. De wijze van resultaatbepaling blijft nominalistisch ook al is theoretisch gezien een inflatieneutrale heffing zuiverder.

Kortom, voorlopig blijft alles bij het oude al voelt in tijden van sterke inflatie dit fiscaal nominale uitgangspunt financieel niet redelijk.

Wilt u meer weten of mocht u vragen hebben, neem dan contact op met uw EFK-adviseur of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl of bel naar 072-5350525.