image_pdfimage_print

Binnen veel organisaties ontbreekt voor medewerkers de mogelijkheid laagdrempelig te kunnen klanken met een fiscaal specialist op het moment dat het antwoord niet intern voorhanden is. Met een abonnement op de EFK Fiscale Vragenservice kunt u bij ons snel terecht met vragen over btw, het BTW-compensatiefonds, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting of loonheffingen. Het gaat hier om directe en adequate praktijkgerichte beantwoording (telefonisch en/of per e-mail) van de vraag. Een ervaren fiscaal adviseur geeft u, indien mogelijk per direct, maar uiterlijk binnen twee werkdagen een praktijkgericht antwoord. Voor een vast bedrag per jaar kunt u via de vragenservice zoveel vragen stellen als u wilt. De kosten voor advies zijn zo gemaximeerd en uw medewerkers krijgen in hun werk alle inhoudelijke en praktische hulp die ze nodig hebben.

Daarnaast kunt u de service met een aantal bezoeken uitbreiden, zodat uw medewerkers worden geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen en de vragen worden beantwoord die binnen uw organisatie leven. De aanwezigheid van een dergelijke service heeft een positief effect op de continuïteit en awareness binnen uw organisatie.

Onze ervaring is dat u met deze service veel (fiscale) kosten en administratieve handelingen bespaart of risico’s vermijdt. Onze adviseur attendeert u in een vroegtijdig stadium op mogelijk fiscale consequenties of binnen het besluitvormingsproces op een efficiëntere aanpak. Middels de Fiscale Vragenservice komt er, voor de relatief eenvoudige fiscale vragen binnen uw organisatie, een einde aan het niet-stellen van vragen vanwege het gevreesde ‘uurtje-factuurtje’.

De Fiscale Vragenservice is af te sluiten door:

  • Gemeenten
  • Waterschappen
  • Woningcorporaties
  • Provincies

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie over de Fiscale Vragenservice dan vernemen wij dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen via telefoonnummer 072 – 5350525 of een e-mail versturen aan info@efkbelastingadviseurs.nl.