Fiscale highlights en aandachtspunten 2023

Fiscale highlights en aandachtspunten 2023

Het nieuwe jaar is weer begonnen en wij hopen dat het een gelukkig, gezond en succesvol jaar zal worden voor u.
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons heeft gehad in het afgelopen jaar en hopen dat wij u als fiscale partner ook dit jaar mogen ondersteunen bij al uw vragen en fiscale uitdagingen. Vanzelfsprekend houden wij u dit jaar weer op de hoogte van de actuele fiscale ontwikkelingen!

Fiscale highlights en aandachtspunten 2023

Btw/overdrachtsbelasting

 • Tarief overdrachtsbelasting 10,4%
  Per 1 januari 2023 is het tarief van de overdrachtsbelasting verhoogd naar 10,4%. Gemeenten zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting, maar hebben hier indirect wel mee te maken omdat de overdrachtsbelasting wel een rol speelt bij de prijsvorming bij grond- en vastgoedtransacties;
 • Btw 0% -tarief zonnepanelen
  Voor de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van een woning geldt per 1 januari 2023 het nultarief;
 • SPUK stimulering sport 2023
  De laatste aanvraagronde voor de SPUK stimulering sport is per 1 januari 2023 van start gegaan en loopt tot 1 maart 2023. De SISA verantwoording 2022 dient voor 15 juli 2023 te worden ingediend. Op dit moment is nog niet bekend of en in welke vorm de regeling SPUK stimulering sport na 2023 wordt voorgezet.

Houdt uw kennis op peil!
Wilt u bijgepraat worden over de actualiteiten of verdiepen in een btw/bcf onderwerp? Bekijk dan ons trainingsaanbod op de website <link>. Voor het voorjaar staan de volgende trainingen ingepland:

DatumType opleidingLocatie
12-1-2023Leergang RijksbelastingenZwolle
11-1-2023Masterclass Noord veluweGemeente Nijkerk
17-1-2023Masterclass Arnhem-NijmegenGemeente Montferland
14-3-2023Basisopleiding btw/bcf Den Bosch
16-3-2023Actualiteitendag BBVNieuwegein
21-3-2023 / 28-3-2023Fiscale ComplianceNieuwegein
23-3-2023 / 30-3-2023Inleiding gemeentefinanciën en BBVArnhem
11-4-2023Zesdaagse btw/bcfZwolle/Den Bosch of Amersfoort
20-4-2023Basisopleiding btw/bcf Alkmaar
16-5-2023 / 23-5-2023Inleiding gemeentefinanciën en BBVZwolle
6-6-2023 / 13-6-2023Inleiding gemeentefinanciën en BBVEindhoven
8-6-2023Basisopleiding btw/bcfUtrecht
29-6-2023Actualiteitendag BBVArnhem

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen, neem dan gerust contact op met onze btw-specialisten via info@efkbelastingadviseurs.nl / 072 5350525. Interesse in een training? neem dan contact op met EFK Academy via training@efkbelastingadviseurs.nl / 072 5350525.

Vennootschapsbelasting

In 2021 hebben verschillende rechtbanken uitspraak gedaan over diverse onderwerpen die relevant zijn voor gemeenten zoals inkomsten uit buitenreclame (concessiecontracten), aan personeel verstrekte hypotheekleningen en (veiling van) benzinestations. In deze zaken is hoger beroep aangetekend. Wij verwachten in de loop van dit jaar op deze gebieden dan ook nog meerdere ontwikkelingen in de rechtspraak.

Houdt uw kennis op peil!
Wilt u bijgepraat worden over de actualiteiten of verdiepen in een vennootschapsbelastingonderwerp? Bekijk dan ons trainingsaanbod op de website <link>. Voor het voorjaar staan de volgende trainingen ingepland:

DatumType opleidingLocatie
25-4-2023Basisopleiding VennootschapsbelastingDen Bosch
23-5-2023Opleiding vpb en grondbedrijfDen Bosch
13-6-2023Basisopleiding VennootschapsbelastingAmersfoort
20-6-2023Opleiding vpb en grondbedrijfAmersfoort

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen, neem dan gerust contact op met onze vennootschapsbelastingspecialisten via info@efkbelastingadviseurs.nl / 072 5350525. Interesse in een training? neem dan contact op met EFK Academy via training@efkbelastingadviseurs.nl / 072 5350525.

Loonheffingen

 • Vrijwilligersvergoeding: per maand € 190 en per jaar € 1.900 (2022: € 180 en € 1.800)
 • Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding: € 2,15 (2022: € 2)
 • Gerichte vrijstelling reiskosten € 0,21 per zakelijke kilometer inclusief woon-werkverkeer (2022: € 0,19). In 2024 zal de gerichte vrijstelling € 0,22 bedragen.
 • Normbedrag (niet zakelijke) maaltijden op de werkplek € 3,55 (2022: € 3,35)
 • Normbedrag voor huisvesting op de werkplek € 6,10 (2022: € 5,75)
 • Vrije ruimte 2023 bedraagt: 3% over eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en over het meerdere 1,18%
 • Drempelvrijstelling RVU bedraagt € 2.037 (2022: € 1.874)
 • Drempel heffing excessieve vertrekvergoedingen bedraagt € 612.000 (2022: € 576.000)

De bovenstaande wijzigingen zijn terug te vinden in het Belastingplan 2023 <link> en eindejaarsregeling <link>. Tevens attenderen wij u graag op de door de Belastingdienst gepubliceerde Nieuwsbrief Loonheffingen <link> en het overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023 link.

Naast de voorgaande wijzigingen vragen wij uw aandacht voor de voortgangsbrief werken met en als zelfstandige(n).

Voortgangsbrief werken met en als zelfstandigen
Op 16 december jongstleden is de langverwachte voortgangsbrief werken met en als zelfstandige(n) verschenen <link>. Zoals aangegeven in een vorig nieuwsbericht, wordt door het Kabinet langs drie lijnen maatregelen getroffen om het balans te herstellen tussen het werken als werknemer en als zelfstandige. Te weten:

 • Een gelijker speelveld tussen contractvormen;
 • Meer duidelijkheid over de vraag wanneer wordt gewerkt als werknemer of als zelfstandige;
 • Verbetering van handhaving van schijnzelfstandigheid.

Wat betreft de 2e lijn, wil het kabinet de open norm van ‘werken in dienst van’ oftewel het criterium van gezag verder verduidelijken. Dit door de regels uit de jurisprudentie aan de hand van drie kernelementen in de wet te codificeren:

 • Is sprake van materieel gezag: worden er instructies gegeven en wordt toezicht gehouden op het werk?
 • Is het werk organisatorisch ingebed in de organisatie?
 • Is er sprake van zelfstandig ondernemerschap? (contra indicatie)

Het blijft  – zoals het nu al op basis van jurisprudentie geldt – gaan om een weging van het totaalplaatje. Dat wil zeggen dat als sprake is van materieel gezag, danwel inbedding in de organisatie, nog niet per se sprake is van een arbeidsovereenkomst. De constatering van zelfstandig ondernemerschap is namelijk een belangrijke contra-indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Het is (nog) niet duidelijk wat precies onder een zelfstandig ondernemerschap wordt verstaan. Het is dus (weer) afwachten op verdere invulling en uitwerking.

Voor wat betreft het kernelement ‘inbedding in de organisatie’ wordt in februari een uitspraak van de Hoge Raad inzake Deliveroo verwacht. De Advocaat Generaal is van mening dat als iemand is ingebed in de organisatie, zo’n iemand moet worden gezien worden als werknemer. Tenzij iemand ondernemer is. Wij zijn benieuwd of de Hoge Raad het criterium ‘inbedding in de organisatie’ over gaat nemen. Wordt vervolgd!

Houdt uw kennis op peil!
Wilt u bijgepraat worden over de actualiteiten of verdiepen in een btw/bcf onderwerp? Bekijk dan ons trainingsaanbod op de website <link>. Voor het voorjaar staan de volgende trainingen ingepland:

DatumType opleidingLocatie
2-2-2023 / 16-2-2023Tweedaagse LoonheffingenUtrecht
7-3-2023Training (bestel)auto van de zaakCulemborg
16-3-2023WKR seminarWeert
30-3-2023Loonheffingen en Fiscale ComplianceHeerenveen
25-5-2023Fiscale Compliance en LoonheffingenCulemborg

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen, neem dan gerust contact op met onze loonheffingenspecialist Ilse Coorengel via icoorengel@efkbelastingadviseurs.nl / 06-18903565. Interesse in een training? neem dan contact op met EFK Academy via training@efkbelastingadviseurs.nl / 072 5350525