Fiscaal in Control: EFK Fiscaal Beheersysteem

Fiscaal in Control: EFK Fiscaal Beheersysteem

Steeds meer gemeenten besteden aandacht aan de wil en wens (soms helaas noodgedwongen) fiscaal in control te komen. Voor ons aanleiding juist op dit gebied de focus te hebben op de ontwikkeling van het Fiscaal Beheersysteem. In dit artikel zoomen wij in op de mogelijkheid van het (geautomatiseerd) trekken van steekproeven middels dit systeem.

De redenen voor het trekken van steekproeven zijn evident: uit de resultaten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende aanpassingen in het proces of de labels, vermindert het risico op vervelende verrassingen zoals naheffingen of boetes. Daarnaast bieden de resultaten inzicht in mogelijke materiële voordelen en uiteindelijk de geruststellende gedachte dat wordt voldaan aan de compliance eis.

Hoe werkt het?

Eén van de mogelijkheden binnen het EFK Fiscaal Beheersysteem (hierna: FBS) is het geautomatiseerd laten uitvoeren van steekproeftrekkingen ten behoeve van uw HT- of TCF-proces en deze op te slaan in het fiscale dossier van uw gemeente. Vaak zijn steekproeftrekkingen onderdeel van de afspraken met de Belastingdienst en/of onderdeel van de verbijzonderde interne controle.

Het laten uitvoeren van steekproeven voor btw- en loonheffing kan geheel kosteloos worden uitgevoerd middels een geautomatiseerd proces binnen het FBS. Het systeem is zo ingericht dat nadat de gegevens van een periode zijn geplaatst, het systeem overgaat tot het trekken van een steekproef. Afhankelijk van het doel en de gemaakte afspraken kan zowel een aselecte steekproef als een eurosteekproef worden getrokken. U hoeft hierbij zelf geen verstand te hebben van statistiek of het trekken van steekproeven.

Na het plaatsen van de boekingen in het systeem verzorgt het systeem de steekproeftrekking en zet het steekproefbestand samen met een statistisch verslag en een ingevulde controletemplate klaar. De gemeente ontvangt een bericht en kan met de controle aan de slag. Op basis van de controletemplate kan gestructureerd en conform de fiscale regels de steekproef worden beoordeeld. De template kan op basis van eigen wensen worden opgesteld en bijvoorbeeld worden uitgebreid met extra controlepunten in het kader van single-audit. De getrokken resultaten uit de steekproef en verslagleggingen worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Op deze manier bouwt de gemeente een uitgebreid dossier op van het controleproces.

Samenvattend

Het EFK Fiscaal Beheerssysteem ondersteunt gemeenten meer zicht te krijgen op hun fiscale proces. Het geautomatiseerd en periodiek trekken van steekproeven is een goede eerste stap voor het starten met de inzet van dit systeem.

Wilt u meer weten, bijvoorbeeld via een vrijblijvende presentatie van het systeem of een keer vrijblijvend klanken over het fenomeen “fiscaal in control komen”, neemt u dan contact op met ons kantoor via telefoonnummer 072 535 05 25 of stuur een e-mail naar hroosendaal@efkbelastingadviseurs.nl. Er is meer mogelijk dan u denkt.