Expertmeeting Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Expertmeeting Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

In samenwerking met Boot Advocaten organiseert EFK Belastingadviseurs op 18 april 2017 in Alkmaar de eerste expertmeeting Verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Het is de opzet meerdere van dit soort bijeenkomsten te organiseren.

Voor wat betreft het verduurzamen en gezonder maken van bestaand vastgoed komen aan bod:

  • de eisen die in Europees verband en op nationaal niveau worden gesteld aan bestaande bouw;
  • de termijnen waarop aan de eisen moet worden voldaan: en
  • de gevolgen als deze niet worden gehaald.

Daarnaast komen fiscale en subsidie aspecten aan de orde die mede bepalen in hoeverre de verduurzaming en het gezonder maken van een bestaand gebouw financieel haalbaar is. U bent na de meeting op de hoogte van de wettelijke kaders die van belang zijn voor de door uw organisatie te maken keuzes. Voor meer informatie over deze meeting verwijzen wij u naar onze website.

Wilt u deelnemen aan deze meeting verduurzaming of hebt u belangstelling voor een dergelijke meeting in uw regio, neemt u dan contact met ons op Via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.