De vennootschapsbelasting binnen overheidsbedrijven is sinds 1 januari 2016 een gegeven. Inmiddels hebben meerdere gemeenten de aangifte ingediend of staan op het punt dit te doen. Nu is dan ook een goed moment de kennis en kunde te borgen binnen uw gemeente. Omdat de behoefte en het kennisniveau uiteenlopen kunt u kiezen uit een basismodule en/of een verdiepingsmodule.

Doelgroep

Beide modules zijn uitermate geschikt voor medewerkers van de financiële administratie of beleidsmedewerkers, maar ook voor functionarissen die in de praktijk met de vennootschapsbelasting te maken hebben, zoals budgethouders, projectmanagers, afdelingshoofden van diensten en/of samenwerkingsverbanden. Elke module kan individueel of in combinatie worden afgenomen.

Inhoud

In de verdiepingsmodule wordt de complexe problematiek behandeld die zorgen voro de verschillen tussen het ‘commerciële’ en ‘fiscale’ resultaat, de winstbepaling en de route naar de aangifte.

Daarnaast wordt ingezoomd op intergemeentelijke samenwerking, de exploitatie van vastgoed en het gemeentelijk grondbedrijf.

Tijdens de training wordt veel casuïstiek uit de praktijk besproken. Daar waar deelnemers specifieke vragen of casuïstiek willen inbrengen worden ze daartoe van harte uitgenodigd.

Aanpak

EFK Belastingadviseurs verzorgt deze opleiding voor kleine groepen om de kwaliteit van de opleiding en de interactie tussen deelnemers en docenten te waarborgen. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Duur

1 dag

Kosten

De kosten voor één dag bedragen € 535 per persoon.

Wij verzoeken u bij aanmelding aan te geven of u wilt deelnemen aan de basis-, de verdiepingsopleiding of beide.