De wetgeving rondom de ter beschikking gestelde (bestel)auto van de zaak is complex. Bij controles van de Belastingdienst in het kader van de loonheffingen, maar ook tijdens gesprekken in het kader van de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht, is het wagenpark dan ook een vast onderwerp. Wij constateren regelmatig dat organisaties niet ‘in control’ zijn in het wagenpark dossier.

Organisaties passen soms geen of verschillende autoregelingen toe en/of voeren onvoldoende dan wel geen toezicht uit op het verbod op privégebruik. Ook is het organisaties niet altijd duidelijk in welke gevallen wel en in welke gevallen geen rittenregistratie dient te worden bijgehouden en of het gehanteerde rittenregistratie systeem volstaat.

Reden voor EFK om voor haar relaties over dit onderwerp een training te organiseren. Tijdens de training informeren wij u over de regelgeving in de loonheffingen ten aanzien van de ter beschikking gestelde (bestel)auto van de zaak en leren wij u in een interactieve vorm – met behulp van (praktijk)casussen – het juiste beleid te voeren ten aanzien van de autoregelingen. Wij behandelen:

 • De theorie: de autokostenfictie
 • Zakelijk en niet zakelijk gebruik
 • De bijtelling privégebruik
 • De uitgezonderde situaties waarbij een bijtelling wegens privégebruik achterwege blijft:
 • rittenregistratie / verklaring geen privégebruik
 • verklaring uitsluitend zakelijk gebruik
 • de bestelauto kan niet buiten werktijden worden gebruikt
 • verbod op privégebruik
 • bestelauto: eindheffingsregeling ‘doorlopend afwisselen gebruik’
 • de bestelauto is door aard of inrichting uitsluitend (100%) of nagenoeg uitsluitend (90%) geschikt voor het vervoer van goederen
 • Op welke wijze de werkgever voldoende toezicht houdt op (verbod op) privégebruik

Doelgroep
De training is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die betrokken zijn bij het (beheer) van het wagenpark, waaronder medewerkers van de afdeling financiële administratie, de afdeling salarisadministratie, de (fiscaal) adviseurs verantwoordelijk voor de loonheffingen, maar ook de wagenparkbeheerders.

Rendement
Na deze training kent u de valkuilen en (nieuwe) regels rondom de fiscale verwerking van de (bestel)auto van de zaak en bent u in staat een juist beleid te voeren ten aanzien van de autoregelingen.

Ter bevordering van interactie is de training laagdrempelig en kleinschalig (8 tot 12 deelnemers) van opzet, waardoor deelnemers leren van elkaars ervaringen.

Duur
1 dagdeel
van 10:00 uur tot 15:00 uur

Kosten
€ 395,-  per persoon (exclusief btw), inclusief lesmaterialen thee en koffie en lunch