Sinds een aantal jaren verzorgt EFK Belastingadviseurs speciaal voor medewerkers in de publieke sector de post HBO opleiding ‘Leergang Rijksbelastingen’. In de Leergang wordt aandacht besteed aan loonheffingen, btw en bcf, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en invordering. Door diverse klanten is gevraagd of wij de module Loonheffingen ook separaat van de Leergang aanbieden. Besloten is hier gehoor aan te geven en de module Loonheffingen te organiseren.

Doelgroep

Naast medewerkers die betrokken zijn bij de loonheffingen is deze opleiding ook geschikt voor financieel medewerkers, budgethouders, projectmanagers en controllers van publieke organisaties.

Aanpak

Het doel van de opleiding Loonheffingen is het vergroten van uw fiscale kennis, zodat u problemen eerder herkent en deze in uw praktijk zelfstandig kunt oplossen. Onder leiding van een deskundig docent die als fiscaal professional werkzaam is, verdiept u zich in de wet- en regelgeving die tot een rechtvaardige en correcte belastingheffing moet leiden.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

– opbouw wetgeving;
– de dienstbetrekking;
– het loonbegrip;
– fiscaal genietingsmoment;
– de werkkostenregeling;
– reiskostenregelingen;
– studiekostenvergoedingen;
– individueel keuzebudget;
– regeling vervroegd uittreden;
– inlenen van personeel, inclusief ZZP’ers;
– bijzondere regelingen, zoals de Wet tegemoetkoming loondomein en de subsidieregeling praktijkleren.

Rendement

Na de opleiding zult u op basis van de opgedane kennis in staat zijn deze in de praktijk toe te passen en bijvoorbeeld een interne controle op de juistheid van de salarisadministratie kunnen uitvoeren. De opleiding maakt gebruik van actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving (inclusief fiscale kennisbank). Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de opleiding nodig heeft, zoals de voorbereiding voor elke les, diverse opdrachten en aanvullende informatie. Ook kunt u via de online leeromgeving met uw docent en medestudenten communiceren. De opleiding staat alleen open voor deelnemers die werkzaam zijn in een publieke organisatie.  voorbereiding/huiswerk.

Duur

Twee dagen. Tussen de twee opleidingsdagen plannen wij 2 tot 3 weken ruimte in verband met voorbereiding/huiswerk.

Kosten

€ 969 per persoon (exclusief btw). De prijs is inclusief leerboek, het boek Wegwijs in de loonbelasting, toegang tot het Fiscaal Beheersysteem en een certificaat van deelname voor aanvraag van PE-punten. Koffie, thee, fris en lunch.