Vanaf boekjaar 2021 worden Colleges van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring. De VNG stimuleert gemeenten zelfonderzoek te doen naar hun ambities aangaande de rechtmatigheidsverklaring en geeft ook de prikkel mee het breder te trekken naar een ‘in control statement’. Dus naast de verklaring van rechtmatigheid ook een ‘in-control-statement’ waarin de gemeente verklaart doelmatig en doeltreffend te handelen. Met recht kan worden gesproken over een ware cultuurverandering op het gebied van de kwaliteit van de interne (fiscale) beheersing en bewustwording.

Maar hoe zorgt een gemeente nu dat de wetswijziging en haar ambitie ook uitpakt in haar eigen voordeel? Dat zij voldoet aan de nieuwe regels en een verbeterslag wordt gemaakt in het fiscaal bewustzijn en tax control. In deze kosteloze inspiratiesessie van EFK Belastingadviseurs worden ideeën en inzichten gedeeld die de gemeente helpt de verbinding binnen de organisatie te maken tussen de Rechtmatigheidsverklaring, het In Control Statement en het Tax Control.

Op basis van de nieuwste inzichten over het opzetten van een Tax Control Framework en de organisatiebesturing zetten wij u aan het denken over de mogelijkheden, de onmogelijkheden en de weerbarstige werkelijkheid binnen gemeenten, maar ook over de vraag hoe dit binnen de eigen gemeente kan werken. De  investering in tijd en aandacht bedraagt 2 uur.

Een ieder, – uit het financiële- of het beleidsmatige deel van de gemeente die fiscaal bewustzijn een warm hart toedraagt -is welkom.

Duur

2 uur

Kosten

Deelname aan deze inspiratiesessie is kostenloos