Belastingwetgeving wordt steeds ingewikkelder. Bovendien legt de politieke en publieke opinie de lat hoog als het gaat om de fiscale verantwoording door gemeenten. Deze ontwikkelingen stellen de gemeente voor uitdagingen en zorgen voor een toenemende aandacht voor fiscale compliance.

Fiscale compliance is méér dan het tijdig indienen van een juiste aangifte. Voor de gemeente is het van groot belang te weten wat de fiscale risico’s zijn en hoe die kunnen worden voorkomen of, als dat niet meer mogelijk is, achteraf kunnen worden hersteld.

Fiscale Compliance betreft niet alleen de btw en het BTW-compensatiefonds, maar ook de loonheffingen en de vennootschapsbelasting. Dit vraagt naast fiscaal inzicht ook vaardigheden op fiscaal administratief gebied. De kennis die u tijdens de training Fiscale Compliance – Btw en vennootschapsbelasting verwerft geeft u een goede basis deze belastingmiddelen te borgen binnen de gemeentelijke organisatie en administratie. Mocht u ook verantwoordelijk zijn voor de loonheffingen en werkkostenregeling dan kunt u aanvullend de training Fiscale Compliance – Loonheffingen volgen.

Gedurende de training komen onder meer de volgende onderwerpen naar voren:

 • de aansluitingsberekening;
 • het forfaitair percentage voor overhead;
 • het inzetten van data analyse;
 • het uitvoeren van steekproeven;
 • de labellijstcontrole;
 • fiscale compliance met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed en de grondexploitatie;
 • actuele dossiers zoals de SPUK en de sportvrijstelling, de begraafplaats en re-integratie;
 • het Tax Control Framework en risicomanagement en fiscale bewustwording binnen de gehele organisatie;
 • clustering vennootschapsbelasting en dossiervorming;

 

Doelgroep

De training is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van de financiële afdeling werkzaam in de gemeentelijke praktijk met kennis van gemeentelijk administreren.

Rendement

Na de training:

 • weet u wat een aansluitingsberekening voor de btw is, begrijpt u het nut en bent u in staat zelf een aansluitingsberekening te maken;
 • weet u hoe u op basis van de BBV-regels de forfaitaire percentages kunt berekenen, hoe de BBV-regels fiscaal de post overhead beïnvloeden en hoe u de overhead voor de vennootschapsbelasting kunt toerekenen;
 • kunt u data analyse inzetten bij uw controles en begrijpt u de systematiek van de steekproef voor de btw en bent u in staat in het kader van Horizontaal Toezicht en/of de interne audit zelf de steekproef te beoordelen;
 • weet u hoe u de administratie kunt inrichten rekening houdend met de fiscale aspecten van de btw/BTW-compensatiefonds en de vennootschapsbelasting;
 • heeft u kennis en kunde zodat u controlestappen van het Tax Control Framework kunt uitvoeren;
 • heeft u uw fiscale bewustzijn verder vergroot en kunt u deze binnen de gemeente uitdragen;

 

Aanpak

EFK Belastingadviseurs verzorgt de training voor kleine groepen zodat de kwaliteit en de interactie tussen deelnemers en trainers is gewaarborgd. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Duur

De training duurt twee dagen.

Kosten

De kosten van de training bedragen € 1075,- op basis van open inschrijving. De prijzen zijn exclusief btw en inclusief sheets en lunch.