Gemeenten realiseren bouwkavels op woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Naast de eigendomsoverdracht van de bouwkavel bestaat ook de mogelijkheid tot het vestigen van een zakelijk recht (erfpacht of opstalrecht). Zo vanzelfsprekend de btw-belaste levering van een bouwkavel is, zo niet vanzelfsprekend is dat voor een zakelijk recht.

Vanwege de samenhang tussen btw en overdrachtsbelasting zal, bij het uitblijven van een btw-belaste prestatie geen recht bestaan op aftrek van btw bij de gemeente. De koper zal vervolgens ook nog eens 6% overdrachtsbelasting moeten betalen.

Doelgroep

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor functionarissen, werkzaam bij gemeentelijke afdeling grondbedrijf/stedelijke ontwikkeling/ontwikkelbedrijf, die betrokken zijn bij de uitgifte van zakelijke rechten en meer willen weten over de fiscale risico’s en de mogelijkheden deze te dempen of te beperken. Medewerkers die de verdiepingsopleiding volgen worden geacht voldoende basiskennis te bezitten van Grondbedrijf en btw.

Programma

Docenten, die veel ervaring hebben met fiscale vraagstukken, behandelen de belangrijkste aspecten van het vestigen van zakelijke rechten en de effecten hierop van de looptijd en de hoogte van de vergoeding.  Ook worden de effecten geschetst als tussentijds de bloot eigendom overgaat naar de zakelijk gerechtigde. Gebruik wordt gemaakt van didactiek en casuïstiek op basis van actuele en door de deelnemers ingebrachte vraagstukken. De leerstof wordt zo toegepast op praktijksituaties.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • (niet) aftrekbare btw; en/of
  • ongewenste heffing van overdrachtsbelasting waarmee gemeenten te maken hebben en op welke wijze de risico’s kunnen worden vermeden;
  • Marktbenadering; verschillen tussen woningbouwlocaties  en bedrijventerreinen;
  • Wel of geen huurkoop.

Aanpak

EFK Belastingadviseurs verzorgt deze training voor kleine groepen om de kwaliteit van de training en de interactie tussen deelnemers en trainers te waarborgen. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Rendement

  • Medewerkers van grondbedrijven hebben na de training zakelijke rechten een prima vertrekpunt de fiscale aspecten op het gebied van btw en overdrachtsbelasting verbonden aan de zakelijke rechten in kaart te brengen.
  • Zij kunnen verbetertrajecten uitstippelen en het draagvlak daarvoor verbreden.
  • Zij hebben een groter signaleringsvermogen en hoger fiscaal bewustzijn.
  • Zij zijn sterker gemotiveerd en kunnen voor een belangrijk deel praktijksituaties zelfstandig oplossen.
  • Deelnemers ontvangen een reader dat als naslagwerk kan worden gebruikt.

Duur

Eén dagdeel

Kosten

€ 315,- per persoon op basis van open inschrijving.
De opleiding kan ook specifiek voor uw gemeente worden georganiseerd. De kosten van deze ‘in-house’ variant bedragen € 1295,-.
De prijzen zijn exclusief btw en inclusief reader, de te behandelen sheets, de meest recente wettekst, koffie, thee, en fris.