Het grondbedrijf is belast met de complexe taak van verwerven, beheren, verkopen en ontwikkelen van gronden en gebouwen voor onder andere woningbouw, kantoren en bedrijven. Dat vraagt juridische en financiële kennis en expertise op het gebied van vastgoed.

Het grondbedrijf heeft te maken met een diversiteit aan fiscale vraagstukken. Fiscaal corrigeren is vaak een vervelende en kostbare aangelegenheid en niet altijd mogelijk, met alle financiële gevolgen van dien. De training heeft als doel inzicht te geven in waar en wanneer bij projecten risico’s worden gelopen en hoe deze proactief kunnen worden voorkomen.

Doelgroep

De opleiding richt zich op medewerkers van gemeentelijke grondbedrijven, financieel, juridisch of beleidsmedewerkers, budgethouders, projectmanagers en controllers van gemeentelijke organisaties.

Rendement

Medewerkers van grondbedrijven hebben na de training een vertrekpunt om de btw-aspecten binnen het grondbedrijf van hun gemeente in kaart te brengen. Zij kunnen verbetertrajecten uitstippelen en het draagvlak daarvoor verbreden. Zij hebben een groter signaleringsvermogen en hoger fiscaal bewustzijn. Ze zijn sterker gemotiveerd en kunnen voor een belangrijk deel praktijksituaties zelfstandig oplossen. Deelnemers ontvangen een leerboek dat als naslagwerk kan worden gebruikt.

Aanpak

EFK Belastingadviseurs verzorgt deze opleiding voor kleine groepen om de kwaliteit van de opleiding en de interactie tussen deelnemers en docenten te waarborgen. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Duur

1 dag

Kosten

€ 535,- per persoon (exclusief btw). De prijs is inclusief leerboek, de te behandelen sheets, de meest recente wettekst, koffie, thee, fris en lunch.

Het onderwerp zakelijke rechten wordt in de verdiepingsopleiding zakelijke rechten nader uitgewerkt. Deze sluit uitstekend aan op de opleiding Grondbedrijf en btw.