Gemeenten dragen zorg voor het beheer van gemeentelijk vastgoed. Dit beheer bestaat uit het aan- en verkopen van vastgoed, het (tijdelijk) verhuren van leegstaande ruimten, het dagelijks en meerjarig onderhoud en het ontwikkelen van strategisch vastgoedbeleid. De fiscale regelgeving met betrekking tot vastgoed is complex en in beweging. Bovendien speelt het gemeentelijk vastgoed budgettair een belangrijke rol.

De training gemeentelijk vastgoed en btw geeft u inzicht in het fiscale speelveld, in de regelgeving met betrekking tot vastgoed, in het benutten van mogelijkheden en het voorkomen van risico’s.

Doelgroep

De training is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van de financiële afdeling van een gemeente die verantwoordelijk zijn voor de borging van de fiscaliteit. Daarnaast is de training bedoeld voor beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het vastgoed binnen een organisatie.

Rendement

Medewerkers weten na de training op hoofdlijnen hoe vastgoed in de btw wordt behandeld. Zij hebben kennisgenomen van de laatste fiscale ontwikkelingen op het gebied van vastgoed. Weten hoe vastgoed te monitoren en vorm te geven. Kennen medewerkers het nut en de noodzaak van een vastgoeddossier en kunnen zij deze zelf opzetten. Binnen de organisatie kunnen medewerkers fiscale knelpunten herkennen. Kunnen zij een financieel pakket zo inrichten dat het vastgoed eenvoudig is te monitoren voor zowel de btw als het BBV. Zij hebben kennis een controleplan op te zetten.

Aanpak

EFK Belastingadviseurs verzorgt deze training voor kleine groepen om de kwaliteit van de opleiding en de interactie tussen deelnemers en docenten te waarborgen. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Duur

4 uur

Kosten

€ 315,- per persoon (exclusief btw). De prijs is inclusief leerboek, de te behandelen sheets, de meest recente wettekst, koffie, thee, fris en lunch.
De training kan ook specifiek voor uw organisatie worden georganiseerd. De kosten van de ‘in house’ variant bedragen € 1295,-