Een gelijk WKR-speelveld voor publieke- en private werkgevers

Een gelijk WKR-speelveld voor publieke- en private werkgevers
image_pdfimage_print

Op 15 maart 2024 heeft de VNG een brief gezonden naar de staatssecretaris van financiën over de oneerlijke uitwerking van de werkkostenregeling voor publieke werkgevers. 

Wat is het probleem? 

Op dit moment worden bij publieke werkgevers, zowel de vergoedingen van politieke ambtsdragers, als werknemers onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling gebracht. Voor politieke ambtsdragers is uitgemaakt in het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers welke kostenvergoedingen zij ontvangen voor het uitoefenen van hun functie. Dit betreft een niet nader gespecificeerde netto onkostenvergoeding. 

Volgens de VNG zijn de politieke ambtsdragers geen werknemers, maar komen hun vergoedingen wel ten laste van de vrije ruimte van gemeenten, provincies en waterschappen. De VNG stelt zich daarom op het standpunt dat als gevolg hiervan bij gemeenten, provincies en waterschappen minder vrije ruimte is eventueel fiscaal voordeel te kunnen bieden aan de ‘echte’ werknemers.  

Wat is de oplossing volgens de VNG? 

Nu de druk op de arbeidsmarkt toeneemt, pleit de VNG voor een gelijk speelveld tussen de publieke en de private werkgevers. Zij verzoeken het ministerie een oplossing te bedenken, zodat de vrije ruimte bestemd voor publieke werknemers niet gespendeerd wordt aan de kostenvergoedingen voor politieke ambtsdragers. 

EFK Belastingadviseurs houdt de ontwikkeling op dit gebied nauwlettend voor u in de gaten! Hebt u vragen over dit artikel of meer in algemene zin over de WKR, neemt u dan gerust contact op met uw EFK-belastingadviseur via 072 5350525 of stuur een emailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl

Majda Nassih