Dividendbelasting, registratie en teruggaaf vanwege dividenduitkering van nutsbedrijven

Regelmatig krijgen wij van gemeenten de vraag voorgelegd hoe per 2016 om te gaan met de teruggaaf dividendbelasting als een gemeente aandelen heeft in een nutsbedrijf.

Teruggaaf dividendbelasting

Bij een gemeente kunnen aandelen zich voor de vennootschapsbelasting in een drietal sferen bevinden. Namelijk de niet-ondernemingssfeer, de vrijgestelde ondernemingssfeer (hierbij is een vrijstelling van toepassing) of de belaste ondernemingssfeer. Voor aandelen in nutsbedrijven zal bij de gemiddelde gemeente gelden dat deze zich in de niet-ondernemingssfeer van de gemeente bevinden en buiten de reikwijdte van de vennootschapsbelasting blijven. Voor de teruggaaf van dividendbelasting bij dergelijke aandelen blijft de situatie gelden zoals deze ook van toepassing was vóór de gewijzigde positie van overheidsbedrijven per 2016. Als gemeente vraagt u de dividendbelasting terug die is ingehouden.

Registratie voor teruggaaf

De teruggaaf dividendbelasting gaat via de website van de Belastingdienst. Indien u namens uw gemeente dividendbelasting wenst terug te vragen, dient u zich als gerechtigde te registeren. Aansluitend volgt de vraag of de gemeente onderworpen is aan de vennootschapsbelasting. Hierop dient u met “nee” te antwoorden aangezien het aandelenpakket in het nutsbedrijf zich in de niet-ondernemingssfeer bevindt. Het programma maakt namelijk geen onderscheid naar de situatie dat een lichaam maar gedeeltelijk belastingplichtig is, zoals bij de gemeenten het geval is.

De aansluitende vervolgvraag of uw gemeente de uiteindelijk gerechtigde is tot de opbrengst van de aandelen, beantwoordt u vervolgens met “ja”.

Andere aandelenpakketten

Hetgeen hiervoor is vermeld hoeft niet van toepassing te zijn in alle situaties waarin een gemeente een aandelenpakket heeft. Bij nutsbedrijven gaat het in het algemeen om een beperkt aandelenpakket. Indien uw gemeente een substantieel pakket aandelen heeft in een vennootschap, kan de uitkomst anders zijn.

Bij twijfel adviseren wij u dan ook afstemming te zoeken met uw EFK-Belastingadviseur ook als de gemeente zelf energie opwekt en daarom in de btw-belaste sfeer handelt. Neemt u dan contact op met mr. Jan Batterink via 072-535 0 525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.