DHT self-assessment: tips en tops

DHT self-assessment: tips en tops

Afgelopen maanden zijn diverse gemeenten bezig geweest in hun proces naar Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht. In dit artikel delen wij graag een aantal ervaringen van dit proces met u. 

  1. Net als de rest van Nederland hebben gemeenten last van de krapte op de arbeidsmarkt. Dit wreekt zich in het Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (hierna: DHT) proces op twee gebieden. Als eerste is de personele bezetting vaak net aan of net niet toereikend voor de dagelijkse werkzaamheden. Het maken van een plan van aanpak DHT, het doen van zelfonderzoek, het netjes uitwerken en bespreken met de Belastingdienst kost tijd. Tijd die vaak niet aanwezig is. Wij zien dan ook dat de doorlooptijden van het DHT traject vaak langer zijn dan vooraf gedacht. Gemeenten zijn complexe organisaties, waardoor het exact uitzoeken hoe het nu zit met de key-risks een tijdrovend en taai vraagstuk is. Inmiddels beseft de Belastingdienst dit ook, wat zich vertaalt naar een meer pragmatische aanpak en meer tijd in de planning.
    Het tweede aspect is de kwetsbaarheid van gemeenten met betrekking tot de fiscale kennis, kunde en continuïteit. Personeelswisselingen, pensionering en instroom van nieuwe mensen zonder gemeentelijke fiscale kennis zorgen voor een risico. Een opleidingsplan voor zowel de 1e, 2e als 3e lijn kan dit risico verminderen.
  2. Aandacht is er zeker voor de fiscale strategie c.q. het fiscaal statuut. Wij merken dat als bij aanvang van het DHT traject ook direct een fiscale strategie wordt uitgewerkt, het mandaat van de DHT werkgroep makkelijker uitvoerbaar is. Een fiscaal statuut zorgt voor meer draagvlak en urgentie vanuit het management.
  3. De (concept) rapportage van het self-assessment inclusief een appendix met bijlagen gaat meestal een aantal keer heen en weer tussen de gemeente en de Belastingdienst. Nadat voor beide partijen duidelijk is wat de gemeente goed doet en waar zij nog kan verbeteren, wordt in overleg besloten welke aanbevelingen wanneer worden geïmplementeerd. Niet alles is direct een key-risk voor de Belastingdienst omdat het voor hen niet altijd voldoende materieel is. Dit wil niet zeggen dat het niet relevant kan zijn voor de gemeente en haar Tax Control Framework. U kunt zich voorstellen dat een verbetervoorstel, zoals het in kaart brengen van het vastgoed, eenvoudig is om op te schrijven, u veel voordeel kan verschaffen, maar dat het tijd kost dit goed uit te werken. Wees realistisch in uw tijdspad richting de Belastingdienst.
  4. Als uiteindelijk de beheersmaatregelen en de monitoring naar een ieders wens zijn gedocumenteerd en ingeregeld, dan zal, alvorens een convenant kan worden getekend, de Belastingdienst de gemeente nog bezoeken. Vakspecialisten gaan ter plaatse steekproefsgewijs een aantal beheer- en monitoringmaatregelen bekijken. Nadat de specialisten tevreden zijn, wordt een afspraak gemaakt voor het (feestelijk) tekenen van het convenant.

Kortom, een gemeente is een complexe organisatie die het op dit moment ook zeer druk heeft met extra taken. Wees daarom praktisch in uw aanvliegroute naar DHT. Op 8 november organiseert EFK Belastingadviseurs een workshop DHT waarin wij concreet met u aan de slag gaan met het uitwerken van een eigen fiscale strategie en een eigen DHT plan. Aan het einde van de workshop beschikt u over een concept fiscale strategie en DHT plan welke u kunt voorleggen of verder kunt uitwerken met het management. Ter voorbereiding op de workshop neemt u alle (op papier vastgelegde) gedachten, ambities en werkdocumenten mee. De workshop duurt een dagdeel en kost € 395,-, exclusief btw.

Heeft u interesse in het volgen van de workshop Fiscale strategie en DHT plan? Geef uw interesse dan door aan onze EFK Academy via training@efkbelastingadviseurs.nl of bel naar 072-5350525. Indien u verhinderd bent op 8 november, dan zullen wij met u kijken naar een nieuwe geschikte datum en locatie.