De strijdbijl is nog niet geheel begraven

De strijdbijl is nog niet geheel begraven

De uitspraak van de Hoge Raad over begraafplaatsen is al enige tijd bekend. De btw komt niet in aanmerking voor een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds (bcf). Het ontbreekt ons aan niets, want de Hoge Raad leidt ons door het donkere dal van het bcf en geeft ons dankzij zijn verwijzingsopdracht ook nog moed. De zogenoemde burgemeestersbegrafenis is wellicht toch een compensabele activiteit.

De casus

Ter discussie heeft gestaan of de btw die drukt op aanleg, onderhoud en uitbreiding van twee gemeentelijke (openbare) begraafplaatsen in aanmerking komt voor een bijdrage uit het bcf-. De desbetreffende gemeente geeft ter plekke grafrechten tegen vergoeding uit en doet dit krachtens een verordening. Het hof Den Haag vindt het sowieso allemaal gezegend en beslist dat voor alle btw recht op een bcf-bijdrage bestaat. De Hoge Raad meent <klik hier> dat voor het optreden als overheid het niet voldoende is dat de gemeente handelt krachten een wettelijke taak. Vereist is dat de overheid gebruik maakt van haar overheidsprerogatieven (en private marktdeelnemers deze werkzaamheden niet kunnen verrichten omdat zij niet beschikken over de daarvoor benodigde overheidsprerogatieven). Nu bij de uitgifte van grafrechten geen gebruik wordt gemaakt van overheidsprerogatieven, wordt de beslissing van het hof vernietigd.

De verwijzingsopdracht heeft betrekking op een door het hof onbehandeld gelaten stelling. Deze stelling luidt dat de gemeente in ieder geval als overheid optreedt bij het uitvoeren van de burgemeestersbegrafenis. De Hoge Raad verwijst de zaak naar hof Amsterdam om te onderzoeken of de desbetreffende gemeente daarvoor wel als overheid optreedt en in zoverre dus toch recht heeft op bijdrage uit het btw-compensatiefonds.

Wij verwachten dat het hof Amsterdam deze stelling zal honoreren. Het wil ons voorkomen dat het hier gaat om een overheidstaak die bovendien is omgeven met overheidsprerogatieven, namelijk indien het lijk zich in een woning bevindt en de afgifte tot de woning of de toegang tot het lijk wordt geweigerd of als ter vaststelling van de identiteit lichaamsmateriaal moet worden afgenomen. Overigens zullen geen overheidsprerogatieven worden gebruikt als de identiteit van de overledene vaststaat en er geen onderzoeken nodig zijn. Het lijkt ons dat dit niet in de weg staat aan het handelen als overheid. Duidelijk is ook dat in dit kader het recht op compensatie niet op de voet van artikel 4 van de wet wordt uitgesloten:  Aan nabestaanden kan niet worden verstrekt nu die niet zijn geïdentificeerd en aan de overledene kan niets worden verstrekt.

Voor gemeenten is het zinvol na te gaan of in de afgelopen jaren sprake is geweest van de zogenoemde burgemeestersbegrafenissen. In dat geval is het zinvol de afhandeling van reeds ingediende bezwaarschriften uit te stellen tot dat het hof Amsterdam uitspraak heeft gedaan. Uiteraard zijn wij graag bereid u hierbij te ondersteunen.

Neem hiervoor contact op met uw EFK-adviseur of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl.