De ontwikkelaar en aftrek van btw op gemeentelijke infra

Iberdrola in Bulgarije wil een vakantiecomplex realiseren maar het gemeentelijke rioolgemaal dient daartoe te worden gerenoveerd. Omdat de gemeente geen geld heeft voert Iberdrola de renovatie uit. Volgens het Hof van Justitie mag Iberdrola de btw op deze kosten verrekenen als voorbelasting, ondanks dat de gemeente zonder betaling het genot krijgt van de renovatie.

Casus

Als een ondernemer de kosten van renovatie van een gemeentelijk rioolpompgemaal voor zijn rekening neemt is het de vraag of hij de btw kan verrekenen als voorbelasting als deze kosten toerekenbaar zijn aan zijn btw-belaste omzet. Als de gemeente zelf tot renovatie over gaat kan zij de btw op de renovatiekosten niet verrekenen als voorbelasting omdat het in stand houden van een rioolstelsel een niet-ondernemerstaak c.q. overheidstaak is. Als het verrekenen als voorbelasting bij de ondernemer wordt toegestaan ontstaat dus een ongelijke situatie. Reden voor de Bulgaarse Belastingdienst de aftrek van btw bij Iberdrola niet toe te staan. De ondernemer heeft immers ook het bedrag inclusief btw aan de gemeente kunnen geven als bijdrage voor de renovatie, een vorm van exploitatiebijdrage. Voor de ondernemer is het vanzelfsprekend voordeliger zelf de kosten te betalen en de btw te verrekenen als voorbelasting.

Volgens het Hof van Justitie <klik hier> mag Iberdrola de btw wel verrekenen als voorbelasting omdat zij mede het genot heeft van de renovatie: het vakantiecomplex kan alleen na renovatie van het gemaal gebruik maken van het rioolstelsel. En dat is zeker een noodzakelijke voorwaarde gasten te kunnen huisvesten. Deze uitspraak is geen vrijbrief om ondernemers te laten betalen voor openbare voorzieningen: aan het recht op verrekening worden door het Hof voorwaarden verbonden. De diensten die Iberdrola laat verrichten aan het gemaal mogen niet verder reiken dan noodzakelijk om haar btw-belaste prestaties te kunnen uitvoeren. Ook moeten de kosten van de renovatiediensten zijn verwerkt in de prijs van de btw-belaste prestaties.

In Nederlands hebben gemeenten evenals in andere lidstaten geen recht op verrekening van btw als voorbelasting op aangifte voor kosten van werkzaamheden aan het openbaar gebied. Nederland heeft wel het BTW-compensatiefonds waar gemeenten de btw op dergelijke kosten kunnen claimen. Voor bepaalde situaties heeft de staatssecretaris een goedkeuring afgegeven om het rondpompen van gelden voor de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen te voorkomen. Voor situaties waarin ondernemers een bestemmingsplan uitvoeren <klik hier> (zie 2.5.2.3) waarbij de grond in eigendom bij de gemeente is of komt wordt toegestaan dat de ondernemers onder voorwaarden de btw op de aanlegkosten verrekenen als voorbelasting.

In de omgekeerde situatie, waarin gemeenten bijdragen in de kosten van aanleg van voorzieningen die in eigendom van een ander zijn, bijvoorbeeld de bijdrage van een gemeente in de aanleg van een geluidswal op grond in eigendom bij Rijkswaterstaat, is compensatie van btw niet altijd toegestaan.

Met de visie van het Hof van Justitie lijkt een route pleitbaar dat gemeenten de btw op kosten van voorzieningen waarvan zij wel het genot hebben en de financiële lasten, maar niet de eigendom, toch zouden kunnen compenseren.

Voor meer informatie over de compensatie van btw bij gemeentelijke bijdragen kunt u terecht bij mr. Frans van den Eijnden via info@efkbelastingadviseurs.nl of via ons secretariaat op 072-5350525.