De laatste stand van zaken rondom zzp’ers

De laatste stand van zaken rondom zzp’ers
image_pdfimage_print

Inmiddels is duidelijk dat het handhavingsmoratorium vervalt per 1 januari 2025. De Belastingdienst heeft aangegeven te gaan handhaven, ook als nog geen nieuwe wet bestaat. Dat betekent dat de Belastingdienst gaat handhaven als zij van mening is dat de zzp’er feitelijk een werknemer is.

Deze week is het wetsvoorstel ‘Wet Verduidelijking en Beoordeling Arbeidsrelaties’ door toenmalig minister van Gennip verstuurd aan de Raad van State voor advies. Verwacht wordt dat de wet per 1 januari 2026 in werking treedt, mits uitvoerbaar. 

Hoewel wij in Nederland geen wet hebben die precies aangeeft wat het onderscheid is tussen een werknemer en een zelfstandige, heeft de Hoge Raad wel een duit in het zakje gedaan met de Deliveroo-zaak. In de zaak worden handvatten geboden voor het beoordelen van de arbeidsrelatie (zzp-er of werknemer). Gekeken kan worden naar:  

  • de aard en de duur van de werkzaamheden; 
  • de wijze waarop de werkzaamheden en de werktijden worden bepaald;  
  • de inbedding van het werk, degene die de werkzaamheden verricht in de organisatie en de bedrijfsvoering van degene voor wie de werkzaamheden worden verricht;  
  • het al dan niet bestaan van een verplichting het werk persoonlijk uit te voeren;  
  • de wijze waarop de contractuele regeling van de verhouding van partijen tot stand is gekomen; 
  • de wijze waarop de beloning wordt bepaald en waarop deze wordt uitgekeerd;  
  • de hoogte van de beloningen; 
  • loopt degene die de werkzaamheden verricht daarbij een commercieel risico; 
  • ook kan van belang zijn of degene die de werkzaamheden verricht zich in het economisch verkeer als ondernemer gedraagt of kan gedragen. 

 

In elke situatie zal een zelfstandige beoordeling moeten worden gemaakt, waarbij bovenstaande criteria kunnen worden gebruikt als hulpmiddel voor het beoordelen van de arbeidsrelatie. Welke criteria wanneer belangrijk zijn, is dus zeer sterk casus afhankelijk. Dat betekent dat het niet eenvoudig is interne processen op te stellen.    

Wat verwacht de Belastingdienst van uw organisatie? 

Inmiddels heeft EFK Belastingadviseurs meerdere gesprekken gevoerd met de Belastingdienst. Dit betreft gesprekken in het kader van Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht, vooroverleggen, maar ook daadwerkelijke boekenonderzoeken. Aan de hand van de gesprekken is ons duidelijk geworden dat de Belastingdienst naast goed opgezette interne processen, ook verwacht dat gemeenten de huidige inhuur controleert voor 1 januari 2025. Weest u zich hiervan bewust!  

EFK’s op maatgemaakte processen 

Bij EFK Belastingadviseurs hebben wij inmiddels voor verschillende gemeenten de huidige inhuur in kaart gebracht, deze gecontroleerd en heldere stroomschema’s inhuur opgesteld. Bij het opstellen van stroomschema’s houden wij niet alleen rekening met de leesbaarheid, ook denken wij pragmatisch met u mee wat wel en wat niet past in het huidige beleid van uw organisatie.  

Loopt uw gemeente, provincie, waterschap vast op het gebied van inhuur van zzp’ers of andere arbeidskrachten? Heeft uw organisatie nog onvoldoende grip op de kwalificatie van de huidige inhuur? Heeft uw organisatie behoefte aan het opzetten van duidelijke en goed uitvoerbare processen? Wij helpen u graag! Neemt u gerust contact op met uw EFK-Belastingadviseur via 072-5350525 of stuur een emailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl. 

Tip! Wij verzorgen trainingen specifiek over het onderwerp inhuur en zpp-ers. De eerstvolgende training vindt online plaats 26 augustus 2024. Geïnteresseerd? Neemt u dan contact met ons op via trainingen@efkbelastingadviseurs.nl of via 072-5350525

Majda Nassih