De gemeente en intracommunautaire prestaties

Gemeenten betrekken regelmatig leveringen of diensten van ondernemers in andere EU lidstaten. Sinds het verdwijnen van de grenzen binnen de EU gelden speciale regels om de heffing van btw in goede banen te leiden. Omdat elke lidstaat graag de btw-opbrengst krijgt van de prestaties die in haar land worden verbruikt, zijn de regels niet eenvoudig. Het maakt daarbij nog verschil of de gemeente de prestatie afneemt als overheid of als btw-ondernemer.

Als vanuit een ander lidstaat goederen worden geleverd en vervoerd naar de gemeente, is sprake van een intracommunautaire prestatie. De leverancier zal geen btw van zijn lidstaat in rekening brengen als de gemeente aan de leverancier haar btw-nummer opgeeft. De heffing is verlegd naar de gemeente en de leverancier vermeldt dat ook op de factuur. De gemeente wordt de btw over de vergoeding verschuldigd en dient deze aan te geven in rubriek 4b van het aangiftebiljet. Vervolgens kan de gemeente het zelf berekende btw-bedrag op dezelfde wijze verwerken als de btw die door een Nederlandse leverancier in rekening zou zijn gebracht.

Als de gemeente de goederen afneemt in haar hoedanigheid van overheid, is de hierboven beschreven regeling slechts van toepassing als het totaal van alle intracommunautair geleverde goederen meer is dan € 10.000 per jaar. Wordt het bedrag overschreden, is de gemeente in dat jaar zelf btw op aangifte verschuldigd, maar ook het volgende jaar, ook als in dat jaar het grensbedrag niet wordt overschreden.

Voor diensten van ondernemers in andere EU-lidstaten geldt als hoofdregel dat de plaats waar de dienst wordt geacht te zijn verricht de plaats is waar de afnemer is gevestigd. Ook voor diensten geldt dat de heffing is verlegd naar de gemeente. De verlegging van btw is ook van toepassing als de gemeente de dienst afneemt als overheid. De gemeente wordt de btw over de vergoeding verschuldigd en dient dit aan te geven in rubriek 4b van het aangiftebiljet. Vervolgens kan de gemeente het zelf berekende btw-bedrag op dezelfde wijze verwerken als de btw die door een Nederlandse leverancier in rekening wordt gebracht: compensabel, aftrekbaar of kostenverhogend.

De afhandeling van intracommunautaire prestaties is voor de lidstaten lastig te controleren. Met enige regelmaat vraagt de Belastingdienst aan gemeenten aan te geven hoe zij leveringen en/of diensten uit andere lidstaten hebben verwerkt. Voor gemeenten is derhalve van belang op een juiste wijze om te gaan met intracommunautaire prestaties.

Heeft u vragen over het toepassen van de verlegginsregeling? Neemt u contact op met uw adviseur via info@efkbelastingadviseurs.nl of bel 072 535 0525.