De belastinglast in de jaarrekening

Voor gemeenten is het dit jaar de eerste keer dat de accountant vraagt te documenteren of een belastinglast in de jaarrekening zal worden opgenomen of niet. Dit betekent dat de fiscale winst wordt geschat.

De activiteiten waarvan vorig jaar zijn vastgesteld dat zij getoetst worden op winst (zoals begraven), worden thans beoordeeld op hun winstgevendheid. Zo zal bij grondexploitaties worden vastgesteld hoeveel grond verkocht is en of dit tot winst leidt na aftrek van alle relevante kosten. Als er over het geheel een positief saldo resteert, zal 20-25% belasting over dit bedrag als belastinglast worden opgenomen in de jaarrekening.

Vervolgens zal het onderzoek en de uitkomsten van de berekening in een notitie worden vastgelegd, zodat de accountant deze kan beoordelen.

Het is een goede gewoonte de schatting van de schuld voorzichtig te doen. Belastingbesparingen die het gevolg zijn van wetsuitleg, waarvan het niet waarschijnlijk is dat de inspecteur deze zal volgen, worden nog niet geboekt. Een voordeel is dat de gemeenteraad dan ook niet wordt geconfronteerd met tegenvallers als de inspecteur de positie niet volgt.

Wilt u over de vennootschapsbelasting in het algemeen of de berekening van belastinglast in het bijzonder overleg met onze VPB-adviseurs, neem contact met hen op via ons secretariaat 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.