De Belastingdienst zorgt zelf voor btw-correcties bij gemeenten

De Belastingdienst zorgt zelf voor btw-correcties bij gemeenten

In de afgelopen zomerperiode is in diverse media het bericht verschenen “Belastingdienst opent steunpunten in gemeentehuizen en wijkcentra”. Op zichzelf beschouwd een goed bericht zeker met de toevoeging dat dit past in het beleid ‘de menselijk maat’ toe te passen. Maar dit blijft echter niet zonder btw-gevolgen!

Redactioneel commentaar

Wij kunnen ons goed voorstellen dat gemeenten gemeentehuizen en wijkcentra aan de Belastingdienst ter beschikking stellen zodat inwoners en bedrijven minder ver hoeven te reizen om in persoon een medewerker van de Belastingdienst te ontmoeten en fiscale zaken te bespreken. Vanuit dit perspectief lijkt gemeentelijk handelen – “hospitality” in het kader van het algemeen publieke belang – de boventoon te voeren.

Hierbij dient echter te worden bedacht dat de gemeente eigenaar/gebruiker is van gemeentehuizen en wijkcentra. De Belastingdienst, als onderdeel van het Rijk, is een niet compensatiegerechtigd lichaam en tevens een organisatie die niet kwalificeert voor btw-belaste verhuur. Dit betekent dat voor het bieden van huisvesting aan de Belastingdienst, sowieso het fiscale gebruik van het gemeentelijk vastgoed gaat veranderen. Is het forfaitaire percentage van toepassing op het gebruik van het gemeentehuis, zal het kostprijsverhogende deel van het forfaitaire percentage gaan stijgen. Zo zorgt de Belastingdienst als gebruiker van gemeentelijk vastgoed ervoor dat de gemeente btw-correcties moet doorvoeren. Als de gemeente zich dit voorafgaande aan de onderhandelingen met de Belastingdienst bewust is en de btw-rekening daarvan bij de Belastingdienst neerlegt dan wel de kosten voor lief neemt, is het geen probleem.

Als de belastinginspecteur achteraf langs komt met een naheffingsaanslag, vanwege het gebruik door de Belastingdienst van een gedeelte van het gemeentehuis, stadskantoor of wijkcentra, kunnen wij uw frustratie daarover zeer wel begrijpen, maar er niets aan doen. Daarom kunt u beter vooraf de financiële gevolgen in kaart brengen en het btw-aspect bespreken met de kwartiermakers van de Belastingdienst, zodat hiermee in de te sluiten huur- of gebruiksovereenkomst rekening kan worden gehouden.

Bent u voornemens met de derden afspraken te maken over het gebruik van uw vastgoed is het raadzaam u te laten informeren over de fiscale en dus financiële gevolgen van dit gebruik. U kunt hiervoor contact opnemen met uw EFK-adviseur, Henk Zuidersma of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl .