Binnen het generatiepact pensioen opbouwen over een pensioenuitkering

Veel gemeenten hebben het generatiepact ingevoerd. Het generatiepact biedt medewerkers de mogelijkheid korter te gaan werken onder inhouding van een deel van het salaris en met behoud van de pensioenopbouw. Diverse varianten zijn denkbaar. De meest voorkomende variant is 80% werken tegen 90% salaris met 100% pensioenopbouw.

Indien de medewerker van deze regeling gebruikmaakt binnen 10 jaar vóór het bereiken van zijn AOW gerechtigde leeftijd, is er geen vuiltje aan de lucht. Er is geen sprake van een Regeling Vervroegd Uittreden en evenmin van het opbouwen van een bovenmatig pensioen.

Toch zit er een addertje onder het gras. De medewerker die

  • de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt,
  • werkt, en
  • pensioen opbouwt bij het ABP

kan kiezen voor deeltijdpensioen. Door het gedeeltelijk opnemen van zijn pensioen, kan de medewerker die tegen 90% van zijn salaris 80% gaat werken toch 100% van zijn netto inkomen blijven ontvangen. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat in een dergelijk geval pensioen wordt opgebouwd over een pensioenuitkering. De consequentie hiervan is dat het kan zijn dat een bovenmatig pensioen wordt opgebouwd, waardoor de aanspraak gedeeltelijk belast is.

Belang voor de gemeenten

Medewerkers die gebruik maken van het generatiepact kunnen ter compensatie van hun loonderving een gedeelte van hun pensioen voortijdig laten uitbetalen. Dit kan leiden tot een bovenmatige pensioenopbouw met als gevolg een gedeeltelijk belaste aanspraak. Gemeenten doen er verstandig aan hun medewerkers hierop te wijzen.

Mocht u vragen hebben over het generatiepact en de gevolgen voor de pensioenopbouw, neemt u dan contact op met Ton van der Fits, of met ons secretariaat via 072-5350525 of per e-mail aan info@efkbelastingadviseurs.nl.