Bij Generatiepact toch volledige pensioenopbouw mogelijk

Bij Generatiepact toch volledige pensioenopbouw mogelijk

Bij gebruik van het Generatiepact kan de pensioenopbouw doorgaan ook indien de werknemer ervoor heeft gekozen zijn pensioen vervroegd te laten ingaan.

In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat de werknemer die gebruik maakt van het Generatiepact en zijn pensioen vervroegd laat ingaan, mogelijk een bovenmatig pensioen opbouwt. Het effect zou dan zijn dat de aanspraak gedeeltelijk belast is.

Uit de bijgevoegde brief <klik hier> blijkt dat de Belastingdienst haar standpunt inmiddels heeft heroverwogen en wordt bij het gebruik van ouderenregelingen – zoals het Generatiepact – deze fiscaal gefaciliteerd, te weten dat over het 100% salaris volledig pensioen wordt opgebouwd. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, namelijk:

1. de werknemer in de periode van 10 jaar direct voorafgaand aan de in de pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum minder is gaan werken; en
2. de omvang van het dienstverband na het aanvaarden van de deeltijdfunctie ten minste 50% bedraagt van de omvang van het dienstverband voor het aanvaarden van de deeltijdfunctie.

Van het opbouwen van een bovenmatig pensioen door werknemers die gebruik maken van het Generatiepact (en overigens aan de voorwaarden voldoen) is derhalve geen sprake meer.

Mocht u vragen hebben over het Generatiepact en de gevolgen voor de pensioenopbouw, neemt u dan contact op met Ton van der Fits of met ons secretariaat via 072-5350525 of per e-mail aan info@efkbelastingadviseurs.nl.