Bezorgkosten paspoort: een btw-zorg erbij?

Bezorgkosten paspoort: een btw-zorg erbij?

Burgers hebben de mogelijkheid gemeenten te vragen hun aangevraagde paspoort te bezorgen op een door hen aangegeven adres, in plaats het af te halen op het gemeentehuis of stadskantoor. Gemeenten mogen voor het bezorgen (maximaal) € 16,06 extra vragen. Inmiddels hebben ons vragen bereikt of een gemeente btw op aangifte moet voldoen ter zake van het bezorgen. Hebben de gemeenten een btw-zorg erbij?

Vanaf 2 augustus is het nieuwe Besluit Paspoortgelden van toepassing <klik hier>. Hierin is opgenomen dat gemeenten maximaal € 16,06 voor het bezorgen van een paspoort in rekening mogen brengen. Bekijken wij het vraagstuk vanuit de modale consument dan handelt de gemeente ogenschijnlijk op verzoek van de burger en voert tegen vergoeding een bezorgdienst uit. Het voldoen van 21% btw op aangifte onder aftrek van btw op de bezorgkosten lijkt dan een logische btw-redenatie.

Het besluit heeft het echter niet over een aparte vergoeding voor het bezorgen maar geeft aan dat ingeval van het bezorgen een toeslag wordt toegepast, waardoor volgens het besluit simpel gezegd de vergoeding voor het paspoort wordt verhoogd. Zou dan ‘het bezorgen’ opgaan in de vergoeding voor het beschikbaar krijgen van een paspoort (blijft eigendom van de Nederlandse Staat)?

Het antwoord op die vraag vinden wij terug in de Toelichting Tabel I <klik hier> van de staatssecretaris van Financiën. In de toelichting wordt uitleg gegeven over onder andere samengestelde prestaties en hoe daar btw-technisch gezien mee om moet worden gegaan. Daar de Wet op de omzetbelasting 1968 (handelen als ondernemer) en de Wet op het BTW-compensatiefonds (handelen als niet-ondernemer) aan elkaar gespiegeld zijn, is het logisch dat gebruik wordt gemaakt van de uitleg in de btw-sfeer als het gaat om het toepassen van het BTW-compensatiefonds. In paragraaf 4.5 van de toelichting staat  het navolgende aangegeven:

§ 4.5. Bezorgkosten

Als de ondernemer goederen levert en hij ook degene is die zich verbonden heeft de goederen bij de klant te bezorgen, is voor wat de bezorging betreft sprake van een bijkomende prestatie die opgaat in de levering van de goederen. Bij levering van goederen naar verschillende btw-tarieven moeten de bezorgkosten naar verhouding van de vergoedingen exclusief de bezorgkosten worden toegerekend.

Deze fiscale uitleg sluit naadloos aan op het Besluit Paspoortgelden. De prijs voor het paspoort stijgt. De vergoeding die burgers betalen voor het paspoort blijft buiten de heffing van btw en dus ook de bezorgkosten.

Dan resteert nog één vraag: moeten de bezorgkosten als een individuele verstrekking worden gezien, waardoor de btw op de inkoop bij de gemeente niet voor compensatie in aanmerking komt?

Het verstrekken van een paspoort is uitgesloten van de uitsluiting op het BTW-compensatiefonds (artikel 1 Uitvoeringsbesluit BTW-compensatiefonds). Nu de bezorgkosten als bijkomende prestatie opgaan in de vergoeding voor het verstrekken van het paspoort, kan geen andere conclusie worden getrokken dat de inkoop van de bezorgdiensten het fiscale lot volgen van de paspoorten: dus compensabel, want er valt geen individuele verstrekking te onderkennen als de bezorgkosten opgaan in het verstrekken van het paspoort.

Wij concluderen derhalve dat gemeenten er geen btw-zorg hebben bijgekregen, behalve als bij het vaststellen van de jaarlijkse omvang van het BTW-compensatiefonds hiermee geen rekening is gehouden……

Wilt u meer weten over bijkomende of samengestelde prestaties neem contact op met uw EFK- adviseur, Henk Zuidersma of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl