Belastingplan 2022: gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten

Belastingplan 2022: gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten

De (voorlopige) onderwerpen van het Belastingplan 2022 zijn bekend gemaakt. Relevant voor de loonbelasting is de introductie gerichte vrijstelling voor vergoeding thuiswerkkosten en een verhoging van de vrije ruimte werkkostenregeling.

Vooruitlopend op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris Vijlbrief van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de wetsvoorstellen <klik hier>. In het wetsvoorstel Belastingplan 2022 is een gerichte vrijstelling voor vergoeding thuiswerkkosten en een verhoging van de vrije ruimte werkkostenregeling in verband met de steunpakketten vanwege COVID-19 opgenomen.

Eindelijk wordt het voornemen van het Ministerie van Financiën geconcretiseerd om een gerichte vrijstelling te introduceren voor de extra kosten die thuiswerken met zich meebrengt. Hoe het voorstel exact gaat luiden is op dit moment nog niet bekend. Kiest de wetgever voor een gericht vrijgestelde vergoeding voor koffie/thee, wc-papier en gas-, water-, energieverbruik per thuiswerkdag of geeft zij aan welke soort kosten gericht vrijgesteld mogen worden vergoed?

Naar verwachting zal de gerichte vrijstelling thuiswerkkosten eerst per 1 januari 2022 worden ingevoerd. Gezien de verwachting dat werknemers ook na de coronacrisis deels thuis blijven werken wordt reeds nu door werkgevers een thuiswerkvergoeding betaald. In nieuwe cao afspraken, bijvoorbeeld in de cao voor Waterschappen en Woondiensten, is een thuiswerkvergoeding reeds opgenomen.

De huidige wetgeving biedt naast gebruikmaking van de vrije ruimte slechts beperkte mogelijkheden voor de werkgever de werknemer tegemoet te komen in de extra kosten voor het thuiswerken. Om te voorkomen dat de gehele thuiswerkvergoeding in 2021 ten laste van de vrije ruimte valt, kan in overleg met de Belastingdienst worden afgestemd dat de thuiswerkvergoeding per dag voor het internet thuis onder het noodzakelijkheidscriterium gericht vrijgesteld kan worden vergoed.

Voor vragen of assistentie naar aanleiding van bovenstaande kan je contact opnemen met onze loonheffingenspecialisten Ton van der Fits via  tvanderfits@efkbelastingadviseurs.nl / 06-36118572 of Ilse Coorengel via icoorengel@efkbelastingadviseurs.nl / 06-18903565. Uiteraard kan je ook contact opnemen met ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl