Belastingplan 2017

Loonheffing

Voor de loonheffing zijn in het Belastingplan 2017 de volgende wetsvoorstellen opgenomen.

Gebruikelijk loon regeling

Op basis van artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 geldt voor de werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een vennootschap waarin hijzelf of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, een fictief loon. Het fictief loon van deze directeuren-grootaandeelhouders wordt ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van hetzelfde bedrijf of van met het bedrijf verbonden bedrijven;
  3. € 44.000 (bedrag 2016).

Met ingang van 2017 zal een afwijkende regeling gelden voor de directeur-groot aandeelhouders van zogenaamde start-ups. Het gebruikelijk loon van directeuren van innovatie start-ups wordt vastgesteld op het wettelijke minimumloon. Deze maatregel zal per 1 januari 2022 worden geëvalueerd.

Belastingtarieven en kortingen 2017

Belastingtarieven en heffingskortingen zullen worden aangepast. Onderstaand schema vergelijkt 2016 met 2017.

Heffingskortingen Stand 2016 Stand 2017
Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd€ 2.242€ 2.254
Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd€ 1.145€ 1.151
Afbouwpercentage algemene heffingskorting4,822%4,787%
Minimale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd€ 0€ 0
Minimale algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd€ 0€ 0
Maximum arbeidskorting€ 3.103€ 3.223
Afbouwpercentage arbeidskorting4%3,6%
Minimale arbeidskorting€ 0€ 0
Opbouwpercentage arbeidskorting27,698%28,317%
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting€ 2.769€ 2.778
Jonggehandicaptenkorting€ 719€ 722
Ouderenkorting (lagere inkomens)€ 1.187€ 1.292
Ouderenkorting (hogere inkomens)€ 70€ 71
Alleenstaande ouderenkorting€ 436€ 438

 

Schijven en grenzen Stand 2016 Stand 2017
Einde eerste schijf€ 19.922€ 19.982
Einde tweede schijf geboren voor 1 januari 1946

 

€ 34.027€ 34.130
Einde tweede schijf geboren na 1 januari 1946€ 33.715€ 33.791
Einde derde schijf€ 66.421€ 67.072
Gecombineerde tarief IB/LB2Stand 2016Stand 2017
Tarief eerste schijf onder AOW-leeftijd36,55%36,55%
Tarief eerste schijf boven AOW-leeftijd18,65%18,65%
Tarief tweede schijf onder AOW-leeftijd40,40%40,80%
Tarief tweede schijf boven AOW-leeftijd22,50%22,90%
Tarief derde schijf40,40%40,80%
Tarief vierde schijf52%52%