Belasten van opbrengsten van opgehaald huisvuil

Als gemeenten de processen rondom het ophalen van afval gaan integreren, welke gevolgen hebben deze vormen van integratie nu eigenlijk voor de vennootschapsbelasting?

Ondernemingen kunnen zowel horizontaal als verticaal zijn geïntegreerd. Horizontale integratie is bijvoorbeeld het ophalen van afval voor zowel particulieren als ondernemers. Dezelfde activiteit wordt binnen de onderneming uitgevoerd voor verschillende afnemers. Verticale integratie is het samenvoegen tot één procesgang van opeenvolgende activiteiten of bedrijfsprocessen. Een goed voorbeeld is het inzamelen van huisvuil, gevolgd door het transporteren van het huisvuil naar de verwerkingscentrale.

In de fiscale praktijk worden activiteiten daarbij veelal geclusterd, tenzij het verband volstrekt ontbreekt. Zo zal een supermarkt fisaal gezien niet worden gesplitst in groepen die afzonderlijk worden beoordeeld. Het is niet zo dat de inspecteur aan private ondernemers vraagt de productgroepen afzonderlijk in aanmerking te nemen voor de beoordeling of zij ‘door de ondernemingspoort’ gaan. Groente en fruit worden samengevoegd met zuivel en wasmiddelen. Het totaal wordt getoetst aan de ondernemingscriteria. Ook de verliezen die ontstaan met de inzameling van lege flessen, of de opbrengsten die worden behaald met de verkoop van oude groente aan de varkenshouder zijn geen aparte activiteiten.

Het lijkt er op dat de Belastingdienst in overheidsland actief op zoek is naar manieren de belastingopbrengsten te verhogen door activiteiten van gemeenten op te knippen. Bij horizontaal geïntegreerde activiteiten leidt het opsplitsen van activiteiten vaak tot een berekening waarbij een deel van de activiteiten wordt vrijgesteld. Uiteraard dient voor elk deel een adequate kostentoerekening plaats te vinden. Dit is in overeenstemming met het systeem van de wet.

Bij verticaal geïntegreerde activiteiten is eerder sprake van verbazing bij de belastingplichtige en zijn adviseur. Verticaal geïntegreerde activiteiten worden gesplitst (de-integratie). In het supermarkt-voorbeeld: de opbrengsten behaald met lege flessen worden apart beoordeeld en mogen niet ten laste komen van de positieve resultaten van andere groepen.

Gemeentepraktijk

Overheidslichamen doen er verstandig aan te anticiperen door een berekening te maken van de opbrengsten en toerekenbare kosten behaald met elk van de verticaal geïntegreerde activiteiten. Mocht duidelijk zijn dat met specifieke activiteiten winst wordt gerealiseerd, vraag dan een voorlopige aanslag aan en doe aangifte. En ga tot slot (eventueel) in beroep tegen de aanslag.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp of feedback willen geven neem dan contact op met EFK Belastingadviseurs, telefoon 072 535 05 25 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.