Alle berichten door op Sabine ten Holter

Wel of niet leeftijdgerelateerd, dat is de vraag

Vorig jaar heeft de Hoge Raad korte metten gemaakt met het standpunt van de Belastingdienst dat zij pas achteraf wil beoordelen of een ontslaguitkering een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is. Tevens heeft de Hoge Raad in dat arrest de criteria aangegeven waarop de beoordeling vooraf dient te worden gebaseerd. Dit alles heeft geleid tot een handreiking van de staatssecretaris, die dit jaar is verschenen. Meer lezen

Nieuwsbrief lezersvraag over de Werkkostenregeling

Vraag

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Vergoedingen en verstrekkingen die niet gericht zijn vrijgesteld en niet op nihil kunnen worden gewaardeerd, komen ten laste van de vrije ruimte. Maar welke bedragen dienen ten laste van de vrije ruimte te worden gebracht indien wij de compensabele btw declareren bij het BTW-compensatiefonds? Meer lezen

Discussie fiscale kwalificatie van belastingopbrengsten

Discussie fiscale kwalificatie van belastingopbrengsten

Vanuit de Unie van waterschappen heeft ons het nieuws bereikt dat de Belastingdienst bij waterschappen het standpunt heeft ingenomen dat belastingopbrengsten ook dienen te worden toegerekend als opbrengst bij het toetsen van de winstgevendheid van activiteiten. Het is ons daarbij niet duidelijk of gedoeld wordt op alle belastingopbrengsten of alleen specifieke zoals bijvoorbeeld de zuiveringsheffing. Hieronder gaan wij kort in op dit bericht. Meer lezen