Alle berichten door op Esther van der Plaat

Zwerfdieren, een gemeente en btw

Volgens sommige dierenbeschermingsinstanties hebben gemeenten de wettelijke taak de opvang en verzorging van zwerfdieren, voor de eerste twee weken nadat een dier is gevonden, voor hun rekening te nemen. Echter, in de praktijk blijkt dit alleen onder bepaalde omstandigheden het geval te zijn, want veelal komt het niet zover dat gemeenten daartoe verplicht zijn. Meer lezen

De ontwikkelaar en aftrek van btw op gemeentelijke infra

Iberdrola in Bulgarije wil een vakantiecomplex realiseren maar het gemeentelijke rioolgemaal dient daartoe te worden gerenoveerd. Omdat de gemeente geen geld heeft voert Iberdrola de renovatie uit. Volgens het Hof van Justitie mag Iberdrola de btw op deze kosten verrekenen als voorbelasting, ondanks dat de gemeente zonder betaling het genot krijgt van de renovatie. Meer lezen

Prinsjesdag 2017

Bij de Tweede Kamer is op Prinsjesdag het pakket Belastingplan 2018 ingediend. Het pakket bestaat uit vier wetsvoorstellen waaronder de Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling die ingaat op 1 januari 2018. Dit wetsvoorstel kan belangrijk zijn voor gemeenten die van de regeling gebruik maken omdat zij bijvoorbeeld bosbouwer zijn. Gevolg van het afschaffen van de regeling is dat landbouwers net als andere ondernemers btw in rekening dienen te brengen voor hun prestaties en de btw op toerekenbare kosten kunnen verrekenen als voorbelasting. Achtergrond van het wetsvoorstel is dat in de huidige tijd er door modernisering vrijwel geen verschillen meer zijn tussen landbouwers en andere ondernemers. Meer lezen