Alle berichten door op Esther van der Plaat

BBV grondnotitie en VPB, hand in hand?

Op 16 maart 2016 is de notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV gepubliceerd. In onze vorige nieuwsbrief zijn wij al op een aantal punten van de notitie ingegaan. Echter gelet op het feit dat de meeste gemeenten alleen voor het grondbedrijf met de VPB worden geconfronteerd gaan wij graag in op nog een aantal zaken uit de notitie en dan vooral op hoofdstuk 6.  Meer lezen

Betaalt u leergeld of haalt u het leergeld juist terug?

Vanaf 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs vervallen en vervangen door de Subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van OCW. De subsidie voor praktijkleerplaatsen VMBO, MBO, HBO, Promovendi en Toio voor het studiejaar 2015-2016 kunnen worden aangevraagd van 2 juni 2016 tot en met 15 september 2016 (17.00 uur). Meer lezen

Maatwerkopleidingen

Op 29 september starten wij weer een nieuw studiejaar van de post HBO-opleiding Leergang voor Rijksbelastingen. Deze post-HBO opleiding is een traject voor degenen die een functie ambiëren als fiscaal professional of daarin een stap willen maken binnen het gemeentelijk of provinciaal werkveld. Wilt u meer informatie over de Leergang, neemt u dan gerust contact op met ons op. Meer lezen

Gratis bewegingsonderwijs is duur

Een gemeente in Nederland stelt binnensportaccommodaties deels gratis ter beschikking aan onderwijsinstellingen en deels tegen vergoeding aan derden. De Hoge Raad oordeelt dat recht op aftrek bestaat voor zover het gebruik van de accommodatie btw-belast plaatsvindt. Voor zover sprake is van gratis gebruik, bestaat geen recht op aftrek. Klinkt logisch, maar er zijn kanttekeningen te plaatsen. Meer lezen