Levering in de sloop- of in de bouwfase. Een kwestie van goed timen (2)

Als een gebouw dermate grondig wordt verbouwd dat er iets nieuws ontstaat, komt bij de levering de verschuldigdheid van btw aan de orde. Sommige kopers kopen echter liever in de overdrachtsbelasting, omdat zij de btw niet mogen verrekenen. Een goede timing van het leveringsmoment is belangrijk. Maar dan moet wel duidelijk zij wanneer precies het oude gebouw ophoudt te bestaan en daarvoor in de plaats een nieuw gebouw in aanbouw komt. Daarover heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten. Meer lezen

NIEUWSBRIEF LEZERSVRAAG over de Werkkostenregeling

Vraag

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Vergoedingen en verstrekkingen die niet gericht zijn vrijgesteld en niet op nihil kunnen worden gewaardeerd, komen ten laste van de vrije ruimte. Maar welke bedragen dienen ten laste van de vrije ruimte te worden gebracht indien wij de compensabele btw declareren bij het BTW-compensatiefonds? Meer lezen

Eén dienst met twee elementen en één vergoeding: splitsen?

Een rondleiding in de Amsterdam ArenA met een bezoek aan het AJAX-museum wordt tegen één vergoeding verricht. De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie gevraagd of de vergoeding moet worden gesplitst als deze naar de juiste verhouding voor de rondleiding in het voetbalstadion (algemeen tarief) en het museumbezoek (verlaagde btw-tarief) kan worden vastgesteld. Een zaak die het volgen zeker waard is. Meer lezen

Wijzigingen BBV en implementatie VPB: een ‘verplicht nummer of een kans’?

Met de wijzigingen van het BBV en de invoering van de vennootschapsbelastingplicht bij gemeenten is het ‘projectenmandje’ van de financiële afdeling meer dan vol. Het risico bestaat dat dingen niet of half worden gedaan of dat het beperkt blijft tot het hoogstnoodzakelijke. In het kader van ‘never waste a good crisis’ is het juist nu het moment de inrichting van de administratie in één keer slim aan te pakken. Meer lezen

Instandhoudingskosten en btw

In 1994 besliste de Hoge Raad dat de btw op instandhoudingskosten die door een btw-ondernemer worden gemaakt voor een onroerende zaak die op dat moment niet wordt gebruikt vanwege leegstand, tot aftrek van btw leidt. De rechtbank Gelderland heeft daar een nieuwe dimensie aan toegevoegd: het bewijsvermoeden. Een aspect dat gemeenten zeker in de gaten hebben te houden. Meer lezen