Alle berichten door op Esther van der Plaat

Verkoop kortingkaarten btw-belast

In onze Nieuwsbrief van 11 juli 2014 zijn wij ingegaan op het arrest van het Hof van Justitie inzake Granton Advertising BV (C 461/12). Het arrest beantwoordt de vraag of een ondernemer die tegen vergoeding kortingkaarten uitgeeft die de houder recht geven op korting bij aangesloten bedrijven, btw verschuldigd is over het bedrag dat hij voor de kaart ontvangt. Meer lezen

Koepelvrijstelling, recente ontwikkelingen

De koepelvrijstelling mag zich verheugen in een grote belangstelling. Gemeenten die samenwerken krijgen in ruime mate te maken met de voorwaarden waaronder de vrijstelling mag worden toegepast. De staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit toegezegd dat gemeenten die door de samenwerking met andere gemeenten tegen een fors btw-probleem aanlopen, tegemoet zou moeten komen. Dit naar aanleiding van toezeggingen van de Europese Commissie over een ruimere toepassing van de vrijstelling. Intussen lopen bij het Hof van Justitie diverse zaken die de koepelvrijstelling betreffen, en in één ervan heeft de Advocaat-Generaal inmiddels een conclusie genomen. Het betreft een Luxemburgse zaak en de Europese Commissie is van mening dat Luxemburg de richtlijnbepaling niet correct heeft geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Meer lezen

Schoolstructuur loopt stuk op de vergoeding

De gemeente Hardinxveld-Giessendam was jarenlang verwikkeld in een procedure voor een nieuwbouwschool die zij heeft laten bouwen en vervolgens heeft geleverd aan een vereniging. De inzet was een forse btw-besparing. Aan de procedure is nu een einde gekomen. De Hoge Raad heeft een streep gehaald door de teruggaaf van btw waar het allemaal om te doen was. Meer lezen


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21